ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφειοκρατία στο μικροσκόπιο

Γραφειοκρατία στο μικροσκόπιο

Ο στόχος του περιορισμού του γραφειοκρατικού φόρτου είναι σαφώς δύσκολος. Κατά πολλούς, ακόμη πιο δύσκολο είναι να πεισθούν οι πολίτες, που επί δεκαετίες υφίστανται το χάος της γραφειοκρατίας, ότι θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία. Ετσι, με κύρια αποστολή την αποτύπωση διοικητικών βαρών που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται από την ελληνική δημόσια διοίκηση, για πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών θεσμοθετεί το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας. Και αυτό καθώς η εμπειρία του παρελθόντος έδειξε πως εάν δεν υπάρχει διάχυση προς την κοινωνία των αποτελεσμάτων της πολιτικής του κράτους για την πάταξη της γραφειοκρατίας, η αντίληψη των πολιτών θα παραμένει εν πολλοίς επικεντρωμένη στην εικόνα ενός γραφειοκρατικού και μη φιλικού κράτους.

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας θα δημοσιεύει τακτικές αναφορές για την εξέλιξη της γραφειοκρατίας, με τρόπο κατανοητό για τον πολίτη και θα δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα παρεμβάσεων απλούστευσης, τόσο θετικών όσο και αρνητικών. Επίσης, θα συνδεθεί με αντίστοιχα Παρατηρητήρια της Δημόσιας Διοίκησης όπως της Επιχειρηματικότητας, την ΕΛΣΤΑΤ και υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών όπως το ολλανδικό ACTAL.

Το Παρατηρητήριο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια περιορισμού του γραφειοκρατικού άγους, με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης των Διαδικασιών, που προωθεί η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί μια συνένωση των βασικών δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρώην υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων, ΗΔΙΚΑ κ.ά.), με σκοπό αφενός την ταχύτατη υλοποίηση της διαλειτουργικότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη, και αφετέρου τον καλύτερο συντονισμό των έργων πληροφορικής και την εξοικονόμηση δαπανών των φορολογούμενων πολιτών.

«Η αναδόμηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τη μεταρρύθμιση των μεταρρυθμίσεων, καθώς ένα λειτουργικό κράτος αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές και βιώσιμες αλλαγές σε όλους τους άλλους τομείς. Η αρχή έγινε με το επιτελικό κράτος. Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, καθορίζοντας την ποιότητα των σχέσεων του πολίτη με το Δημόσιο», δήλωσε στην «Κ» ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος. Στο ίδιο πνεύμα, όπως προσθέτει ο κ. Χριστόπουλος, «δημιουργείται το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία, μέσω του οποίου θα μετρώνται και θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των δράσεών μας, προκειμένου να ενημερώνεται η κοινή γνώμη και να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των δράσεων. Η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη που δημιουργεί η ίδια τους θεσμούς αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου. Το Παρατηρητήριο είναι ένας τέτοιος θεσμός. Η δημοσιοποίηση και ανοικτή πρόσβαση των μετρήσεων των αποτελεσμάτων της πολιτικής απλούστευσης και ψηφιοποίησης, είναι ουσιαστικά ένα σύστημα αξιολόγησης».