ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος

Τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους! Παρά την υψηλή ανεργία στην Ελλάδα, που είναι και η υψηλότερη στην Ευρώπη, η μία στις τρεις επιχειρήσεις της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Εντεκα επαγγέλματα έχουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις και άρα προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, υπάρχουν επαγγέλματα με προοπτικές πλήρους απασχόλησης, καθώς το υπάρχον εργατικό δυναμικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις εξής 11 ειδικότητες: μηχανικός δικτύων και βάσεων δεδομένων, μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τεχνικός αυτοματισμών, στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, εργοδηγός κλάδου εξόρυξης, στέλεχος προώθησης εξαγωγών, στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων και χειριστής μηχανημάτων έργου.

Στα επαγγέλματα αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι, το σύνολο σχεδόν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Από την έρευνα σε επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ προκύπτει ότι οι μισθοί και η απασχόληση σε αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά, ενώ βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης. Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι οι σχετικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

«Το διαρθρωτικό πρόβλημα των αστοχιών της τεχνικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής μας εκπαίδευσης και κατάρτισης, σηματοδοτεί την αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές παραγωγικές προκλήσεις. Αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να μη βρίσκουν τις δεξιότητες που αναζητούν και πολλοί συμπολίτες μας να μη βρίσκουν δουλειά», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, εξηγώντας το πρόβλημα.

Ενδεικτικά είναι τα εξής:

• Το 36% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας. Το ποσοστό είναι 46% για τις περισσότερο εξωστρεφείς (δηλαδή αυτές που εξάγουν πάνω από 50% της παραγωγής τους), αλλά και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε ποσοστό 45% του δείγματος. Οι κλάδοι με το εντονότερο πρόβλημα είναι της ενέργειας (49%) και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (42%).

• Η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων αναφέρεται ως ο σημαντικότερος λόγος δυσκολίας πλήρωσης των κενών θέσεων εργασίας (27,7%). Ακολουθούν, η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας (21,3%), η απομακρυσμένη γεωγραφικά θέση της επιχείρησης (12,4%) και η έλλειψη τυπικών προσόντων (11,5%).

• Τεχνολογίες όπως οι αυτοματισμοί και τα νέα λογισμικά δημιουργούν νέες ανάγκες, ενώ η έλλειψη δεξιοτήτων προκαλεί και αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό. Παράλληλα, αυξάνει τα λειτουργικά κόστη και καθυστερεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Ο ΣΕΒ ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού (νέων εργαζομένων, φοιτητών, ανέργων κ.λπ.) με βίντεο για τις 11 ειδικότητες με καλές προοπτικές, ενώ κατέθεσε 20 προτάσεις σχετικά με τον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την αποτελεσματική διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της εργασίας.