ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών

Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ η αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών των μαθητών.

Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου ταυτίστηκε με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ακύρωσε  τις αποφάσεις του τέως υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου για την αναγραφή του θρησκεύματος στο απολυτήριο, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου (Δημοσίων και ιδιωτικών) και λοιπά.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στα έγγραφα αυτά συνιστά παραβίαση του συντάγματος (άρθρο 13) και παράλληλα παραβιάζει και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 9 της ΕΣΔΑ, καθώς και διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (του ν. 2472/1997 και του Γενικού Κανονισμού 2016/679).

Σημειώνεται ότι η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως είχε ευθυγραμιστεί με την απόφαση της Αρχης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ εκδόθηκε με πρόεδρο την Πρόεδρο του Δικαστηρίου Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.