ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το σχέδιο για τις μεταφορές στην Αττική

Το σχέδιο για τις μεταφορές στην Αττική

Στην εκπόνηση μελέτης που θα οριστικοποιήσει τις προδιαγραφές του νέου Γενικού Σχέδιου Μεταφορών Αττικής προχωρά ο ΟΑΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η καταγραφή των αναγκών του Οργανισμού σε επίπεδο στόλου, που θα ορίσει τον ακριβή αριθμό των λεωφορείων τον οποίο θα προμηθευτεί ο Οργανισμός για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μετά την ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού.

Πληροφορίες θέλουν τον διαγωνισμό να περιλαμβάνει πάνω από 650 λεωφορεία για τις δύο πόλεις, ενώ παραμένει ακόμη άγνωστη η ακριβής μορφή του.

Σημειώνεται ότι η πιο πρόσφατη προσπάθεια επικαιροποίησης ολοκληρώθηκε το 2009, στο πλαίσιο του τότε εκπονηθέντος Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής (ΓΣΜΑ), οπότε και τα συγκοινωνιακά και τεχνολογικά δεδομένα ήταν διαφορετικά.

Το νέο ΓΣΜΑ θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής. Θα άπτεται θεμάτων που αφορούν την κατανομή του μεταφορικού έργου στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, τη σχέση ζήτησης μετακινήσεων και απόδοσης των δικτύων καθώς και θέματα που αφορούν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μελέτης τον Φεβρουάριο του 2020.