ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του EPLO και της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του EPLO και της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Μνημόνιο συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και Διακυβέρνησης (EPLO) υπέγραψε η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Το μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και Διακυβέρνησης (EPLO), καθηγητής, κ. Σπυρίδων Φλογαϊτης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

Στη συνάντηση, επίσης, παρέστησαν εκ μέρους της ΕΝΑΠ, ο Γενικός Γραμματέας Χάρης Κίτσος και ο Μπάμπης Ράπτης, ενώ από την πλευρά του EPLO οι Πέτρος Κατσιμάρδος, Παναγιώτης Βλάχος, Παναγιώτης Αλεξόπουλος και Σάντρα Μανιουδάκη.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η από κοινού υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης στη Δημόσια Διακυβέρνηση και το Δημόσιο Δίκαιο και την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στα κοινωνικά δικαιώματα με τελικό στόχο την ανάδειξη μιας νέας, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης διοίκησης προς όφελος του Πολίτη.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων.

1. Τη συνεργασία των δύο μερών για την επιστημονική συν-επιμέλεια ειδικής ετήσιας έκθεσης για τη Δημόσια Διοίκηση στο ευρύτερο πλαίσιο της έκδοσης Περιοδικού «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί ένα νέο φόρουμ για νέους και καθιερωμένους μελετητές από το πεδίο της διοικητικής επιστήμης, της δημόσιας διοίκησης και της δικαστικής εξουσίας.

Η Ετήσια Έκθεση θα έχει τη μορφή ανάλυσης και παρουσίασης δεικτών ωρίμανσης και προόδου μεταρρυθμίσεων σε διάφορα πεδία πολιτικών που συνδέονται άρρηκτα με τη Δημόσια Διακυβέρνηση.

Η Έκθεση θα παρουσιάζεται δημόσια σε κοινή εκδήλωση με στόχο την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου για θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Τη συνεργασία των δύο μερών με τη συμμετοχή και συμβολή της ΕΝΑΠ και των μελών της για την ανάπτυξη και βελτίωση της «Πλατφόρμας Καινοτομιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (SmartGov)» του Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Η Πλατφόρμα Καινοτομίας έχει τα χαρακτηριστικά κόμβου διάχυσης επιστημονικής γνώσης και ανάδειξης καινοτομιών που προέρχονται εκ των έσω σχεδιαζόμενες από τους ίδιους τους υπαλλήλους εντός των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του EPLO και της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης-1

3. Τη συνδιοργάνωση ετήσιου συνεδρίου με τίτλο στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Διακυβέρνησης, από την Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Σκοπός είναι να καθιερωθεί το συνέδριο ως ετήσιος θεσμός για θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.

4. Τη συνεργασία των δυο μερών σε μελέτες, έργα και δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο την αναβάθμιση της συμμετοχής των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και έργα.

Η αναβάθμιση αυτή θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση των επαγγελματικών και επιστημονικών ικανοτήτων τους, καθώς και την «επιστημονική αναγνώριση», στοιχείο σημαντικό για την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τα μέλη της ΕΝΑΠ που αποδεδειγμένα και ενεργά συμμετέχουν στις δράσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας και επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του EPLO δύναται να λαμβάνουν υποτροφία που θα καλύπτει μέρος του συνόλου του κόστους των διδάκτρων, ύστερα από πρόταση της ΕΝΑΠ και έγκριση του EPLO.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της ΕΝΑΠ, Δημήτρης Κιρμικίρογλου δήλωσε σχετικά:  «Η νέα συνεργασία της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και Διακυβέρνησης αποτελεί ένα τολμηρό εγχείρημα προώθησης των αρχών του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας διακυβέρνησης που πρέπει να διέπουν τη χάραξη και την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών στη χώρα μας.

Παράλληλα, η συνέργεια αυτή με ένα διεθνούς κύρους οργανισμό σηματοδοτεί την ισχυρή βούληση της ΕΝΑΠ και των Αποφοίτων της να συμβάλουν στο δημόσιο διάλογο με προτάσεις στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με κυρίαρχο ζητούμενο μία διοίκηση πιο αποτελεσματική, πιο φιλική και αποδοτική προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων».