ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλο πρόσφυγας, άλλο μετανάστης, λέει το 72% των Ελλήνων

Αλλο πρόσφυγας, άλλο μετανάστης, λέει το 72% των Ελλήνων

Tι πιστεύουν, αλλά και τι ξέρουν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι πολίτες σε τέσσερα κράτη της Ευρώπης, παρουσιάζει έρευνα που πραγματοποίησε η Action Aid. Οι Ελληνες και οι Ιταλοί, οι οποίοι εκ της γεωγραφικής θέσης των χωρών τους βρέθηκαν –και παραμένουν– στην πρώτη γραμμή υποδοχής, και οι Αυστριακοί και οι Ούγγροι, οι οποίοι με τις πολιτικές τους επιλογές κράτησαν την πλέον σκληρή και αδιάλλακτη στάση απέναντι στο φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. 

Περισσότερο αρνητικοί στη μετανάστευση εμφανίζονται οι Eλληνες, καθώς σε ποσοστό 64% εκτιμούν ότι έχει κακό αντίκτυπο για τη χώρα, αλλά και η πλειονότητα των Ιταλών 57% και των Ούγγρων 56%. Οι Αυστριακοί σε ποσοστό 49% πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι κακή για τη χώρα τους. Οι πολίτες και στα τέσσερα κράτη έχουν συχνά λανθασμένη εικόνα για τους μετανάστες. Χαρακτηριστικά, στην Ουγγαρία οι πολίτες θεωρούν ότι οι μετανάστες αποτελούν το 20% των πολιτών της χώρας, ενώ το ποσοστό τους δεν ξεπερνάει το 2%, στην Ιταλία πιστεύουν ότι το ποσοστό των μεταναστών είναι 31%, ενώ είναι μόλις 2%, στην Ελλάδα οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι το 35% του πληθυσμού είναι μετανάστες, ενώ είναι το 8%. Επίσης, οι Ελληνες, οι Αυστριακοί αλλά και οι Ιταλοί θεωρούν ότι το ποσοστό των μουσουλμάνων στις χώρες τους ανέρχεται στο 20%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία κυμαίνεται μεταξύ 5% και 7%.

Οι πολίτες και στις τέσσερις χώρες εμφανίζονται πιο ανοικτοί όσον αφορά τη διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων των μεταναστών, αλλά όταν τα ερωτήματα αφορούν την αγορά εργασίας και τα δικαιώματα σε πολιτικές προστασίας (π.χ. επιδόματα), τα πράγματα αλλάζουν: το 55% των Ελλήνων και το 70% των Ούγγρων θεωρούν ότι οι εργοδότες οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στην πρόσληψη των πολιτών της χώρας έναντι των μεταναστών. Ωστόσο, το 74% των Ελλήνων και το 75% των Ιταλών πιστεύουν ότι οι μετανάστες συχνά αποτελούν αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης.

Το 55% των Eλλήνων και το 54% των Ούγγρων απαντούν ότι είναι πολύ επικίνδυνο να επιτρέπουμε στους μετανάστες και στους πρόσφυγες να εισέλθουν, αφού συνιστούν μείζονα απειλή για τρομοκρατική δραστηριότητα. Πάντως, το 72% των Ελλήνων, το 62% των Ιταλών, το 61% των Αυστριακών και το 56% των Ούγγρων πιστεύουν ότι οι πρόσφυγες διαφέρουν από τους μετανάστες, γιατί είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ατόμων σε κάθε χώρα, ηλικίας από 18 έως 70 ετών, φέτος το καλοκαίρι.