ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναγνώριση… γραφειοκρατίας, όχι πτυχίων

Αναγνώριση… γραφειοκρατίας, όχι πτυχίων

Τι ισχύει για το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στην Ολλανδία και τι στη Νορβηγία; Υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στην Ελλάδα; Ποιο το καθεστώς επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων ψυχολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων; Πώς αναγνωρίζονται τα integrated master στην Ελλάδα και πώς στο εξωτερικό; Ποιο το πλαίσιο αναγνώρισης των πτυχίων διαφορετικής διάρκειας από ευρωπαϊκά ΑΕΙ; Τι θα γίνει με όσους έχουν πάρει επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων τους στη Βρετανία, εάν η χώρα βγει από την Ευρωπαϊκή Ενωση; Τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά όσων ακούστηκαν από πτυχιούχους και αρμοδίους χθες, κατά την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο: «Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα: Το θεσμικό πλαίσιο και οι δυσχέρειες πρόσβασης στην αγορά εργασίας». Το γενικό συμπέρασμα; Οσοι ζητούν την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων είναι χαμένοι στο χάος της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και γραφειοκρατίας.

Ειδικότερα, η αναμονή σε ΔΟΑΤΑΠ και  ΣΑΕΠ (φορείς αρμόδιοι για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων) είναι κατά μέσον όρο οκτώ μήνες, ωστόσο το πλαίσιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δαιδαλώδες. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν 155 νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στη βάση δεδομένων της Ελλάδος και περίπου 800 διαφορετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, όπως εξήγησε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Τομαράς, υπάρχει μία νέα Οδηγία (958/2018) για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

Αναγνώριση… γραφειοκρατίας, όχι πτυχίων-1

«200.000 φάκελοι»

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ (διάδοχος του ΔΙΚΑΤΣΑ), κ. Ελένη Παπαδοπούλου, τόνισε τις σημαντικές ελλείψεις του Οργανισμού σε προσωπικό αλλά και τα βάρη του παρελθόντος. «Ολο το αρχείο του ΔΟΑΤΑΠ είναι 200.000 φάκελοι “κορδονάτοι” όπως είπε (δηλαδή, φάκελοι που δένονται με κορδόνι και αποθηκεύονται σε σκονισμένες αποθήκες δημόσιων φορέων).

«Η καταγραφή της παρούσας κατάστασης αναδεικνύει τις εστίες των προβλημάτων, αποκαλύπτει το μέγεθος της γραφειοκρατίας και αποτυπώνει τα όρια δυνατοτήτων της διοίκησης», ανέφερε ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης. Ο Συνήγορος έχει διαμεσολαβήσει για πολλές υποθέσεις ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με γνώμονα, όπως σημείωσε ο κ. Ποττάκης, τη θωράκιση του δικαιώματος στην εργασία, στην ίση μεταχείριση, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων στην ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μεταξύ άλλων.

Η σημασία της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών γίνεται πιο κατανοητή, εάν λάβει κανείς υπόψη το ότι ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό υπερβαίνει τον αντίστοιχο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Ο αριθμός των φοιτητών μας που σπουδάζουν σε ιδρύματα του εξωτερικού υπερβαίνει τον αντίστοιχο της Ισπανίας, αν και ο πληθυσμός της τελευταίας είναι πέντε φορές μεγαλύτερος της Ελλάδας», επεσήμανε ο κ. Ποττάκης.

Η έκθεση προτείνει την αναπροσαρμογή του πλαισίου της αναγνώρισης τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τον εξορθολογισμό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες.