ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς ψηφιακή αναβάθμιση ο δημόσιος τομέας

Προς ψηφιακή αναβάθμιση ο δημόσιος τομέας

Προχωρούν η διαλειτουργικότητα και η πολυπόθητη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. Μετά την απόφαση διασύνδεσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ, η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινείται για την αναβάθμιση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου Τομέα (ΚΔΔΤ), που λειτουργεί στη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣΔΤ).

Με την απόφαση αυτή, στόχος είναι η λειτουργική αναβάθμιση του ΚΔΔΤ, ώστε να στηριχθεί η αξιόπιστη και ασφαλής ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων φορέων. Το ΚΔΔΤ, που χτίστηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, ήδη αξιοποιείται, κυρίως στο να παρέχει στους πολίτες μια πλατφόρμα αξιόπιστης πρόσβασης σε διάφορες εφαρμογές του Δημοσίου (π.χ. ΕΦΚΑ, «πόθεν έσχες» κ.ά.).

Με τη νέα αναβάθμιση, η χρήση του ΚΔΔΤ αναμένεται να διευρυνθεί, κυρίως προς την κατεύθυνση της αύξησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα. Απώτερος στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το είδος των υπηρεσιών που θα ενταχθούν στο αναβαθμισμένο ΚΔΔΤ θα ανακοινώνεται από την κυβέρνηση σταδιακά και μόλις η ΓΓΠΣΔΤ θα είναι σε θέση να τις υλοποιήσει.

Ως ένα είδος χρήσης αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ δημόσιων φορέων, είναι για παράδειγμα ο καθορισμός των δικαιούχων στη λήψη ενός επιδόματος. Ο ΕΦΚΑ οφείλει να γνωρίζει τους δικαιούχους του επιδόματος, π.χ. πολυτέκνου, μέσα από την ανταλλαγή πληροφορίας με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, και όχι επειδή ο πολίτης προσκόμισε το σχετικό δικαιολογητικό ο ίδιος. Μάλιστα, η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ να μη γνωρίζει το σύνολο της πληροφορίας, π.χ. τον αριθμό και το είδος των τέκνων του ενδιαφερομένου, αλλά μόνο το αν δικαιούται ή όχι το επίδομα. «Η πληροφορία», σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «δεν συγκεντρώνεται ούτε τυγχάνει επεξεργασίας σε κεντρικά συστήματα, παρά μόνο στα συστήματα των φορέων που δίνουν ή λαμβάνουν την πληροφορία».

Σύμφωνα με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, το αναβαθμισμένο ΚΔΔΤ και η δημιουργία του ενιαίου Μητρώου Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Δημοσίου συνιστούν ισχυρά αντίδοτα στη πάταξη της γραφειοκρατίας. «Πλέον», πρόσθεσε, «όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα θα συνδέονται μέσω του ΚΔΔΤ και θα μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων». Από την άλλη πλευρά, της ΓΓΠΣΔΤ, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε το ΚΔΔΤ το βασικό εργαλείο επίτευξης οικονομιών κλίμακος στον δημόσιο τομέα, αλλά και για την υιοθέτηση των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών με στόχο τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη.