ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσλήψεις για τη φύλαξη των διαβάσεων

Προσλήψεις για τη φύλαξη των διαβάσεων

«Νεκρός οδηγός ύστερα από σύγκρουση σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση», «καθυστερήσεις στη γραμμή “τάδε” ύστερα από σύγκρουση συρμού με κοπάδι ζώων» είναι μόνο μερικές από τις ανακοινώσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που εκδίδονται συστηματικά και αφορούν τα ατυχήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εμπλοκή Ι.Χ. σε ατύχημα σε αφύλακτες διαβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας αφορά το 65% του συνόλου των ατυχημάτων που σημειώνονται στο δίκτυο. Κατά μέσον όρο στη χώρα σημειώνονται 30 σιδηροδρομικά ατυχήματα ετησίως, στα οποία 16 άτομα τραυματίζονται και 12 χάνουν τη ζωή τους. Ο ΟΣΕ διαθέτει περίπου 1.800 ισόπεδες διαβάσεις, στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα σιδηροδρομικά ατυχήματα. Το κόστος συντήρησης και διαχείρισης των ισόπεδων διαβάσεων ανέρχεται σε περίπου 6 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αναλογεί στο 1/10 του ετήσιου κόστους λειτουργίας του σιδηροδρόμου, ή το 1/2 του μέσου κόστους συντήρησης του δικτύου. Ενδεικτικά, το αντίστοιχο κόστος για τους ελβετικούς σιδηροδρόμους είναι μηδενικό.

Στο ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο λειτουργούν 42 διαβάσεις φυλασσόμενες από προσωπικό, ακόμη 500 διαθέτουν Αυτόματο Σύστημα Ισόπεδων Διαβάσεων (ειδικό φωτισμό και μπάρες), ενώ περίπου 300 παραμένουν αφύλακτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των διαβάσεων στη χώρα μας θεωρείται μεγάλος καθώς αντιστοιχεί μία σιδηροδρομική διάβαση ανά 1,36 χλμ., ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος υπολογίζεται σε μία ανά 2,2 χλμ.

Η επικινδυνότητα των ισόπεδων διαβάσεων και δη των αφύλακτων απασχολεί διεθνώς τους σιδηροδρομικούς φορείς και όσο δεν τοποθετούνται μηχανικά μέσα (μπάρες, φανάρια, αυτοματοποιημένα συστήματα κ.τ.λ). για τη φύλαξή τους, τόσο παραμένει ο κίνδυνος ατυχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι διεθνείς στατιστικές καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των ατυχημάτων σημειώνεται με υπαιτιότητα του οδηγού-πεζού, ο οποίος είτε κινήθηκε λανθασμένα, είτε εκτίμησε λάθος τις συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι οι ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις συνιστούν θεωρητικώς έναν ασφαλή τρόπο για οδηγούς, πεζούς και δικυκλιστές να διασχίσουν τη σιδηροδρομική γραμμή, εφόσον τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Υπό το πρίσμα των ατυχημάτων που σημειώνονται και με γνώμονα την οδική ασφάλεια τόσο των σιδηροδρομικών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου, ο ΟΣΕ προχωρά στην πρόσληψη 160 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων του Οργανισμού. Ενα μέρος αυτού του έργου εκτελείται από εξωτερικούς εργολάβους, ανεβάζοντας σημαντικά όμως το κόστος για τον Οργανισμό. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν στη φύλαξη της γραμμής και των ισόπεδων διαβάσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διάβασης των αμαξοστοιχιών κατόπιν ειδικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.