ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ουσιαστική διαβούλευση για δημόσια έργα

Ουσιαστική διαβούλευση για δημόσια έργα

Ουσιαστική και όχι προσχηματική διαβούλευση για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα ζητεί από την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπως έκρινε, η ανάρτηση μιας ανακοίνωσης στο γραφείο της Περιφέρειας και μια δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκής πληροφόρηση του κοινού. Περαιτέρω, ο περιορισμός των 60 ημερών από την ημέρα αδειοδότησης ενός έργου, για την προσφυγή σε δικαστήριο πολιτών που αντιτίθενται, αντιβαίνει την κοινοτική νομοθεσία. 

Αφορμή για την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου ήταν αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την αδειοδότηση σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην Ιο. Οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ πολίτες και φορείς υποστήριξαν ότι η διαδικασία διαβούλευσης για το έργο ήταν ανεπαρκής και προσέφυγαν κατά των περιβαλλοντικών όρων του έργου ενάμισι έτος μετά την υπογραφή της απόφασης αδειοδότησής του, υποστηρίζοντας ότι έμαθαν για το έργο όταν ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του.

Το ΣτΕ απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο ζητώντας να διευκρινιστεί αν είναι αντίθετο προς την κοινοτική νομοθεσία η διαδικασία διαβούλευσης να διεξάγεται στην έδρα της Περιφέρειας και όχι στην έδρα του ίδιου του δήμου όπου θα γίνει ένα έργο. Επίσης, αν είναι λανθασμένη η ρύθμιση της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την προθεσμία άσκησης ένδικου βοηθήματος.

Απαντώντας, το Ευρωδικαστήριο έκρινε ότι δεν αρκούν για μια ουσιαστική διαβούλευση οι τυπικές ανακοινώσεις που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, πόσο μάλλον σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, που για να ενημερωθεί ο πολίτης πρέπει να μετακινηθεί ακτοπλοϊκώς 55 μίλια από τον τόπο υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, το Δικαστήριο εκτίμησε ότι είναι αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία η ύπαρξη του συγκεκριμένου χρονικού ορίου για τους πολίτες που θέλουν να προσφύγουν δικαστικά, όταν οι πολίτες αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία αδειοδότησης.
Βραχονησίδες

Εν τω μεταξύ, χθες, 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ανιμα, Αρκτούρος, Αρχέλων, Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Medasset, MOm), επιστημονικοί φορείς (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία) και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ζήτησαν με επιστολή τους στον πρωθυπουργό να ακυρωθεί η δημιουργία αιολικών πάρκων σε 14 προστατευόμενες βραχονησίδες των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. «Οι μικρές απομακρυσμένες νησίδες του Αιγαίου, τα “Γκαλάπαγκος της Μεσογείου” όπως είναι γνωστές στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν ένα από τα τελευταία ακέραια φυσικά καταφύγια της Ευρώπης», αναφέρουν. «Η χωροθέτηση 104 ανεμογεννητριών είναι ένα φαραωνικό έργο που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη και θα αλλοιώσει οριστικά τον χαρακτήρα των νησίδων, θα καταστρέψει προστατευόμενους οικότοπους και θα οδηγήσει στην εξαφάνιση ολόκληρες αποικίες από προστατευόμενα είδη πουλιών και άλλα σπάνια ή/και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας, κάποια από τα οποία ζουν αποκλειστικά στις νησίδες αυτές».