ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημιουργία πέντε κέντρων αριστείας από το ΕΚΠΑ

Δημιουργία πέντε κέντρων αριστείας από το ΕΚΠΑ

Τη δημιουργία κέντρων αριστείας σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει, αποφάσισε η Σύγκλητος του ιδρύματος.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ Θάνο Δημόπουλο, που εισηγήθηκε σχετικά, τα πρώτα πέντε κέντρα αριστείας θα αφορούν την ψηφιακή κληρονομιά, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, την κλιματική αλλαγή, την αγροδιατροφή και αυθεντικότητα τροφίμων και τα βιοδραστικά φυσικά προϊόντα. Ενδεικτικά, το κέντρο για την αγροδιατροφή και αυθεντικότητα τροφίμων θα έχει μεταξύ των σκοπών του την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθοδολογιών στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας, καθώς και την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την αυθεντικότητα τροφίμων και τα θέματα ελέγχου τροφίμων και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.

Σε κάθε κέντρο αριστείας θα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομές.

Οπως ανέφερε ο κ. Δημόπουλος, η ανάπτυξη των κέντρων θα συντονίζεται από μια επιτροπή για κάθε κέντρο, η οποία ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών τμημάτων και σχολών. Η επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου και θα συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα. Οι δομές αυτές, αφού ωριμάσουν, θα μπορούν να αποτελέσουν ινστιτούτο του πανεπιστημιακού ερευνητικού κέντρου ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές μονάδες του. Με στόχο την άρτια ανάπτυξη των κέντρων αριστείας, η Σύγκλητος θα διαθέσει για τον ερευνητικό εξοπλισμό τους χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί κοινό εξοπλισμό για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του πανεπιστημίου, και θα διέπεται από τον κανονισμό ερευνητικού εξοπλισμού της επιτροπής ερευνών.

Τα πέντε κέντρα αριστείας αποτελούν την αρχή, καθώς η ηγεσία του ΕΚΠΑ αναμένει νέες, τεκμηριωμένες προτάσεις και για άλλα κέντρα, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης της Συγκλήτου.