ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόρριψη αιτήσεων ασύλου χωρίς παροχή διερμηνείας

Απόρριψη αιτήσεων ασύλου χωρίς παροχή διερμηνείας

Η απόφαση του χειριστή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου βγήκε στις 15 Νοεμβρίου. Ο αιτών, υπήκοος Μπουρκίνα Φάσο, δεν είχε προλάβει να πει πολλά για την υπόθεσή του. Είχε μοιραστεί μόνο το όνομα, την ηλικία του και ότι ως χριστιανός καθολικός κινδύνευε στην πατρίδα του. Μιλούσε μόνο τη γλώσσα της φυλής Zogo, δεν μπορούσε να συνεννοηθεί στα γαλλικά. Η αίτησή του κρίθηκε και απορρίφθηκε χωρίς να εξεταστεί σε βάθος, με την πρόφαση της αδυναμίας εξεύρεσης διερμηνέα. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.

Συνολικά 28 αιτούντες άσυλο από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής είχαν παρόμοια αντιμετώπιση, σύμφωνα με στοιχεία επτά μη κυβερνητικών οργανώσεων (HIAS Ελλάδος, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Equal Rights Beyond Borders, Legal Center Lesvos, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και FENIX Humanitarian Legal Aid) που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο. Ελαβαν απορριπτικές αποφάσεις σε πρώτο βαθμό χωρίς να κληθούν σε συνέντευξη για να εκθέσουν την προσωπική τους ιστορία, όπως κανονικά ορίζει η σχετική νομοθεσία. Χθες συζητήθηκαν στις αρμόδιες δευτεροβάθμιες επιτροπές οι προσφυγές 15 εκ των αιτούντων. Οι υπόλοιπες θα εξεταστούν στις 5 Δεκεμβρίου.

Το παράδειγμα του άνδρα από την Μπουρκίνα Φάσο που παρουσιάζει η «Κ» είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο φαίνεται ότι προσεγγίστηκαν οι αιτήσεις ανθρώπων από χώρες «χαμηλού προσφυγικού προφίλ». Ο χειριστής παραδέχεται στα γραφόμενά του ότι στην αφρικανική χώρα επικρατεί έκρυθμη κατάσταση από τη δράση ισλαμιστικών πολιτοφυλακών. Σημειώνει ότι οι φετινές επιθέσεις έχουν ξεπεράσει σε αριθμό εκείνες του 2018 και ότι η βία των ένοπλων ομάδων περιορίζεται στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας και δεν έχει διαχυθεί στα υπόλοιπα τμήματά της. Ο αιτών είχε αναφέρει ως τόπο καταγωγής του το συγκεκριμένο επισφαλές τμήμα.

Ωστόσο, παρότι ο χειριστής δεν πραγματοποίησε συνέντευξη με τον αιτούντα για να ενημερωθεί για συγκεκριμένα περιστατικά, έκρινε ότι «δεν θεμελιώνεται βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος δίωξης». «Δεν προκύπτει με βάση τις πληροφορίες για την Μπουρκίνα Φάσο ότι επικρατούν σήμερα συνθήκες γενικευμένης βίας ασκούμενης αδιακρίτως λόγω διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης από την οποία να προκύπτει σοβαρή προσωπική απειλή αμάχων», γράφει ο χειριστής. Η δυσκολία εξεύρεσης διερμηνέα είναι μια παράμετρος που είχε ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες αρχές. Στο άρθρο 17 του κανονισμού λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου αναφέρεται ότι «εφόσον η υπηρεσία δεν διαθέτει διερμηνέα στην απαιτούμενη γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της “διπλής διερμηνείας”, κατά την οποία γίνεται χρήση των υπηρεσιών δύο διερμηνέων ταυτόχρονα. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί διερμηνεία από την Υπηρεσία με τηλεδιάσκεψη ή άλλο περιγραφόμενο στο νόμο τρόπο, δύναται να γίνει δεκτός ως διερμηνέας άλλο πρόσωπο. Τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου αυτού θα πρέπει να προκύπτουν από δημόσιο έγγραφο του Ελληνικού Δημοσίου ή της αλλοδαπής. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να συνοδεύεται ο ίδιος από πρόσωπο που θα μπορεί να παράσχει υπηρεσίες διερμηνέα». Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές θα κρίνουν πλέον εάν θα επανεξεταστούν σε πρώτο βαθμό τα 28 αιτήματα ή εάν θα εισέλθουν οι ίδιες στην ουσία των υποθέσεων.