ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενισχυμένη αξιολόγηση των ΑΕΙ

Ενισχυμένη αξιολόγηση των ΑΕΙ

Το σχέδιο της αξιολόγησης των ΑΕΙ από μία νέα, ενισχυμένη ανεξάρτητη αρχή θα συζητηθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές ρυθμίσεις, ενώ από την άλλη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η ρύθμιση για περιορισμό της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας των ΑΕΙ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Μεγάρου Μαξίμου, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθεί το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η νέα Αρχή θα αποτελεί μετεξέλιξη της σημερινής Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Παιδείας, θα ενισχυθεί ο βασικός θεσμός αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των Ιδρυμάτων, ενώ θα γίνει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Σήμερα, η αξιολόγηση γίνεται από το ίδιο το Ιδρυμα αλλά και εξωτερικούς κριτές.

Το νέο ν/σ θα προβλέπει επέκταση της αξιολόγησης σε ζητήματα όπως η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων, οι επιδόσεις των φοιτητών τους και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Πρόκειται για νέα στοιχεία, που δεν υπάρχουν στο ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης των ΑΕΙ.

Νέο επίσης στοιχείο είναι ότι μέρος της κρατικής χρηματοδότησης θα συνδεθεί με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Αυτό δεν θα αποτελεί ποινή για τα ΑΕΙ που θα υστερούν, αλλά bonus για όσα πετυχαίνουν.

Επίσης, όπως έχει παρουσιάσει η «Κ» (φύλλο Κυριακής 13/10/2019), η κρατική χρηματοδότηση προς τα ΑΕΙ θα γίνεται βάσει δεικτών (κόστος σπουδών ανά φοιτητή, διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, γνωστικό αντικείμενο, μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του ΑΕΙ). Ακόμη η νέα Αρχή θα αξιολογήσει τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, η ηγεσία του υπουργείου σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ετοιμάσει ρύθμιση που περιορίζει τη γραφειοκρατία στους ΕΛΚΕ. Με νόμο του 2017, οι ΕΛΚΕ υπάγονται πλήρως στο δημόσιο λογιστικό, δηλαδή σε ενιαίο καθεστώς όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έγινε δυνατή η απόσπαση των ΕΛΚΕ από τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού, καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο των ευρωπαϊκών κανόνων.

Τα θέματα αυτά αναμένεται να παρουσιάσει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων το προσεχές Σάββατο.

Χθες, επίσης, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης απάντησε στην επιστολή του υπουργείου για τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στα ΑΕΙ. Ενδεικτικά, για κρίσιμα ζητήματα όπως η θέσπιση βάσης εισαγωγής, το Ιδρυμα λέει: «Τα τμήματα πρέπει να έχουν λόγο στον αριθμό των εισακτέων σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους διδασκαλίας, καθώς και στη βάση εισαγωγής είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένα μαθήματα». Οσο για τη θέσπιση ανώτατου ορίου φοίτησης στα πανεπιστήμια, η Σύγκλητος του Παν. Κρήτης «είναι κατ’ αρχήν θετική για τη θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης», προτείνοντας ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών το «ν+ν» (όπου ν, ο ελάχιστος χρόνος σπουδών) και εφαρμογή του για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στο πανεπιστήμιο μετά την ψήφιση του νόμου. Προτείνεται, επίσης, η διεύρυνση των δυνατοτήτων μερικής φοίτησης.

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών

Το «παρών» θα επιδιώξουν να δώσουν φοιτητές αριστερών αποχρώσεων και στην προσεχή Σύνοδο Πρυτάνεων, η οποία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με την παρουσία της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Τα βέλη των φοιτητικών παρατάξεων συγκεντρώνουν οι προθέσεις του υπουργείου Παιδείας για αλλαγές στον χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών, στο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ και στην αξιολόγηση, η οποία θα συνδεθεί με μέρος της χρηματοδότησής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές ζητούν αύξηση χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια και βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας. Στο μεταξύ, σε νέες καταλήψεις έχουν προχωρήσει οι φοιτητικοί σύλλογοι σε πανεπιστήμια και σχολές. Ενδεικτικά, οι σύλλογοι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στη σχολή Ναυπηγών του ΕΜΠ, στη ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ, στο Παιδαγωγικό Αθηνών και στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας.