Νέα διεθνής συνεργασία για τη Νομική Αθηνών

Νέα διεθνής συνεργασία για τη Νομική Αθηνών

1' 24" χρόνος ανάγνωσης

Μία ακόμη συνεργασία με ένα σημαντικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού προσέθεσε στο παλμαρέ της εξωστρέφειάς του το Πανεπιστήμιο Aθηνών. Πρόκειται για τη συνεργασία της Νομικής Σχολής Αθηνών με το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Νομικών Σχολών (European Law School Network) και με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου.

Συγκεκριμένα, το Δίκτυο περιλαμβάνει τις Νομικές Σχολές του King’s College London, University of Amsterdam, University of Rome La Sapienza, Humboldt Universität zu Berlin και Universidade Catόlica de Lisboa. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, πρόκειται για ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με διετή διάρκεια, στο οποίο φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη Νομική Σχολή ενός μέλους του Δικτύου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε δύο άλλες Νομικές Σχολές του Δικτύου και να αποκτήσουν τον τίτλο του «Ευρωπαίου Νομικού», που πιστοποιεί την επάρκειά τους σε γνώσεις της νομικής επιστήμης που προέρχονται από τρεις έννομες τάξεις.

Επίσης, παρουσιάστηκε η τριετής συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου που αφορά ανταλλαγές διδασκόντων και διδασκομένων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την ερευνητική υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, αλλά και τη συνδιοργάνωση θερινών ακαδημιών σε επίκαιρα ζητήματα, όπως το δίκαιο της ψηφιοποίησης ή τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη διάλεξη του καθηγητή κ. Stefan Grundmann επί του θέματος του νομικού πλουραλισμού, που γέννησε ζωηρή συζήτηση και υπήρξε αφετηρία γόνιμου διαλόγου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχολής Αθηνών, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

Ενημερωτική εκδήλωση

Μέσα στον Φεβρουάριο, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση απευθυνόμενη αποκλειστικά σε φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών για την παρουσίαση των δύο αυτών μορφών συνεργασίας, που θα συμβάλουν στην ενεργή υποστήριξη των φοιτητών.