ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΤΣΑ: Αλλαγή στο σύστημα εξετάσεων

Με το σύστημα των πολλαπλών ερωτήσεων θα εξετάζονται πλέον οι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων -και δη των βαλκανικών χωρών- που ζητούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «K», περί τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να συναντηθούν οι πρόεδροι των τμημάτων Ιατρικής των ελληνικών Πανεπιστημίων ώστε να εξετάσουν τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων.

Μεταξύ των πανεπιστημιακών καθηγητών των ιατρικών σχολών συζητείται έντονα να υιοθετηθεί στις εξετάσεις η μέθοδος των πολλαπλών ερωτήσεων (multiple choise).

Πιο εύκολα

Εκτιμάται ότι κατ’ αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ η διαδικασία της διόρθωσης θα γίνει πολύ πιο εύκολη και θα επισπευσθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Η μέθοδος των πολλαπλών ερωτήσεων προκρίνεται διότι έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα αφού εφαρμόζεται στις εξετάσεις πολλών πανεπιστημίων της ανατολικής Ευρώπης απ’ όπου προέρχεται ο κύριος όγκος όσων συμμετέχουν στις εξετάσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων.

Η τροποποίηση του συστήματος των εξετάσεων θα δρομολογηθεί στο πλαίσιο των αλλαγών για την επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης των ξένων πτυχίων, ύστερα και από τις έντονες διαμαρτυρίες των Ελλήνων πτυχιούχων. Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες της «K», οι καθηγητές της Ιατρικής συνεπικουρούμενοι από τους Ιατρικούς Συλλόγους εμμένουν στη θέση τους για μη καθορισμό συγκεκριμένης ύλης για τις εξετάσεις, όπως ζητούν οι απόφοιτοι των ξένων πανεπιστημίων.

Εν δυνάμει

«Οι υποψήφιοι έχουν πτυχίο ιατρικής και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως φοιτητές. Είναι εν δυνάμει γιατροί, γι’ αυτό και πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα θέματα της παθολογίας και της χειρουργικής. Δεν είναι δυνατόν να οριστεί ύλη από την τάδε έως την τάδε σελίδα» είναι το επιχείρημα των καθηγητών της Ιατρικής.