ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ενεση» 373 δισ. δρχ. στα νοσοκομεία

Τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων και την ενίσχυση των υποδομών τους, προκειμένου το ΕΣΥ να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, προωθεί το υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας με το φιλόδοξο πρόγραμμα «Υποδομές Υγείας 2000-2006», το οποίο εγκρίθηκε χθες με απόφαση του υπουργού κ. Αλέκου Παπαδόπουλου.

Στόχος του προγράμματος είναι έως και το 2003 να έχει αλλάξει η εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων -κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- καθώς θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις τους σε ειδικές μονάδες με προτεραιότητα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, εργαστήρια, χειρουργεία κ.ά. και θα ενισχυθεί ο ιατρικός εξοπλισμός τους.

Οπως δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος «όλες οι προσπάθειές μας έχουν τελικό αποδέκτη τον Ελληνα Πολίτη», ενώ υπογράμμισε ότι το υπουργείο προχωρά σε εξορθολογισμό των πόρων που διατίθενται για σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό για τις βελτιώσεις των νοσοκομείων της χώρας.

Οι πόροι

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Υποδομές Υγείας 2000-2006» ανέρχεται στα 373 δισεκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα με τους χρηματοδοτικούς πίνακες τα 139 δισεκατομμύρια δραχμές προέρχονται από εθνικούς πόρους, τα 63 δισ. από το τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας, τα 129 δισ. από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), τα 2 δισ. από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ τα υπόλοιπα 40 δισ. αφορούν τις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της πληροφορικής και προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι δυναμικό, και οι τροποποιήσεις στην κατανομή των ποσών θα γίνονται σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν υλοποιείται σε κάποιο ΠεΣΥ ή κάποιο νοσοκομείο. Για τις τροποποιήσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις προόδου, που θα συντάσσονται ανά εξάμηνο.