ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιορισμοί στη λειτουργία του κτηματολογίου

ktimato

Μόνο τις απολύτως αναγκαίες συναλλαγές θα εξυπηρετούν έως το τέλος του μήνα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία. Τα γραφεία κτηματογράφησης και τα κεντρικά γραφεία της Ελληνικό Κτηματολόγιο αντίθετα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, θέτοντας ωστόσο περιορισμούς στον αριθμό των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Κτηματολόγιο, η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων «περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπόκεινται σε νόμιμη προθεσμία, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Προϊσταμένου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Όταν απαιτείται επιτόπια παρουσία υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται το κριτήριο επιτόπιας παρουσίας ενός ατόμου ανά 10 τμ επιφάνειας του χώρου παραλαβής αιτήσεων εντός του καταστήματος, καθώς και η τήρηση της αναγκαίας απόστασης δύο μέτρων μεταξύ συναλλασσομένων και εργαζομένων».

Όσον αφορά τα γραφεία κτηματογράφησης, όπου γίνεται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις περιοχές που κτηματογραφούνται, η λειτουργία τους θα συνεχιστεί κανονικά. Ωστόσο η Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί τους πολίτες να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τις επισκέψεις τους και να εξυπηρετηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τέλος, για το κεντρικό γραφείο της Ελληνικό κτηματολόγιο στην λεωφόρο Μεσογείων, η είσοδος θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και ένα άτομο τη φορά.