ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση

Μεγάλη συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση

Σημαντική είναι η συμμετοχή μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και διδασκόντων στις μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εισήγαγε το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, στα σχολεία έχουν δημιουργηθεί από 71.701 εκπαιδευτικούς αθροιστικά 113.974 ψηφιακές τάξεις και έως και 21.592 ψηφιακές τάξεις την ημέρα.

Στις ψηφιακές τάξεις αθροιστικά έχουν συμμετάσχει 1.884.981 μαθητές και 398.219 καθημερινά. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των μαθημάτων είναι 7.366.124 λεπτά.

Στην ασύγχρονη εκπαίδευση, στις πλατφόρμες e-class και e-me μετέχουν 435.468 και 260.733 μαθητές και 93.113 και 67.631 εκπαιδευτικοί, αντίστοιχα.  Περισσότεροι από 913.000 μαθητές και 166.000 εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Τις ημέρες 30/3-3/4, τα προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης στην ΕΡΤ2 παρακολούθησαν μεσοσταθμικά περισσότερα από 100.000 παιδιά ηλικιών 4-14.

Στα δημόσια ΙΕΚ, το 84% των μαθημάτων έχει ήδη ενταχθεί στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και το 89% των σπουδαστών έχει λάβει κωδικό πρόσβασης. Τέλος, στα πανεπιστήμια το 96,35% των προπτυχιακών μαθημάτων παραδίδεται μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.