ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θητεία έως τα 70 για τους πανεπιστημιακούς ζητά η ΠΟΣΔΕΠ

Θητεία έως τα 70 για τους πανεπιστημιακούς ζητά η ΠΟΣΔΕΠ

Την παράταση της θητείας όσων πανεπιστημιακών το επιθυμούν έως και κατά τρία χρόνια, δηλαδή από 67 σήμερα στα 70, κατέθεσε η πανελλήνια ομοσπονδία πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ στη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να προωθηθεί στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και να ενταχθεί σε επικείμενο (αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα) πολυνομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει όσοι πανεπιστημιακοί το επιθυμούν να παραμείνουν «υπό όρους αυστηρά προσδιορισμένους» και σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους ΔΕΠ, που θα προσληφθεί κατόπιν επαναπροκήρυξης της κενωθείσας οργανικής θέσης τους». Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την ΠΟΣΔΕΠ,  προτείνεται «με μοναδικό σκοπό την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ι. και δεν εμπεριέχει καμιά ιδιοτέλεια ή μεροληψία, στο μέτρο που προβλέπει ότι οι παραμένοντες στην υπηρεσία κατ' ανώτατο όριο για τρία ακόμη χρόνια, δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις. Θα αποχωρούν δε αυτοδίκαια νωρίτερα, και πριν την συμπλήρωση της τριετούς θητείας σε προσωποπαγή θέση, όταν διοριστεί στην προκηρυχθείσα θέση τους το νέο μέλος ΔΕΠ».

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί  τη Σύνοδο Πρυτάνεων να συλλέξει στοιχεία για τις προβλεπόμενες αφυπηρετήσεις των επόμενων ετών, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τα κενά που θα δημιουργηθούν. Εικόνα, η οποία θα ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ της πρότασης της ομοσπονδίας. Ενδεικτικά η ΠΟΣΔΕΠ αναφέρει ότι στο ΑΠΘ μέχρι το 2023 θα αποχωρήσει το 1 στα 6 μέλη ΔΕΠ που σήμερα υπηρετούν. Ενδεικτικά, στο ΑΠΘ υπηρετούν 1.680 μέλη ΔΕΠ, ενώ ο προβλεπόμενος αριθμός των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας είναι συνολικά 297. Πλέον αυτών, εκκρεμεί η προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ σε αντικατάσταση 85 μελών ΔΕΠ  που αποχώρησαν τον Αύγουστο του 2019. Αν αυτοί συνυπολογιστούν, τότε οι αφυπηρετούντες είναι ο 1 στους 5 υπηρετούντες το 2019.