ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Vasaco απαντά για το ξενοδοχείο στου Μακρυγιάννη

Η Vasaco απαντά για το ξενοδοχείο στου Μακρυγιάννη

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Vasaco, για την κατασκευή ξενοδοχείου στην περιοχή Μακρυγιάννη έγινε πριν από ένα έτος και όχι «εν μέσω κορωνοϊού». Περαιτέρω, κατά την ένταξη της επένδυσης δεν απαιτείται άδεια δόμησης, επομένως δεν τίθεται ζήτημα ενημέρωσης των Αρχών. Τέλος, η εταιρεία βρίσκεται σε αναμονή για τον καθορισμό νέων όρων δόμησης, ώστε να προσαρμοστούν ανάλογα τα κτιριακά της μεγέθη. Αυτό απαντά η Vasaco στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), η οποία χθες υποστήριξε ότι η επένδυση προωθείται παράνομα, μετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ.

«Είναι προκλητικά αναληθές ότι η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας μας, που αφορά ανέγερση ξενοδοχείου στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων έγινε δήθεν εν μέσω κορονοϊού. Το αληθές είναι ότι η υπαγωγή του επενδυτικού μας σχεδίου συμπεριλήφθηκε στις 25 Απριλίου 2019 στον οριστικό πίνακα κατάταξης των εγκεκριμένων επενδύσεων του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Γιάννη Δραγασάκη και Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων τον κ. Λόη Λαμπριανίδη, δηλαδή παραπάνω από έναν χρόνο πριν ξεσπάσει η πανδημία, και τότε σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά την υπαγωγή, και ενώ βρισκόταν σε ισχύ η από 12.10.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας μας για ανέγερση ξενοδοχείου», αναφέρει η εταιρεία Vasaco.

«Η έγκριση της επένδυσης έγινε απολύτως σύννομα, αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, ούτε κατά την υποβολή αίτησης ένταξης ούτε κατά την έκδοση εγκριτικής απόφασης είναι προαπαιτούμενο στοιχείο η ύπαρξη άδειας δόμησης. Επίσης, από τον Αναπτυξιακό Νόμο παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε επένδυσης. Δεδομένου ότι οι νέοι όροι δόμησης δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, η εταιρεία μας βρίσκεται σε αναμονή ώστε όταν πλέον αυτοί οριστικοποιηθούν με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, να προσαρμοστούν αντίστοιχα και τα κτιριακά μεγέθη όπως και ο προϋπολογισμός της επένδυσης».

Τέλος η εταιρεία σημείώνει ότι η ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο έχει τη μορφή φοροαπαλλαγής και όχι άμεσης ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.