ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Νέο» σχολείο, άμεσα σε λειτουργία

«Νέο» σχολείο, άμεσα σε λειτουργία

Ενα σχολείο που θα προάγει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (π.χ. με ενίσχυση των ωρών ξένων γλωσσών και της πληροφορικής και με εργαστήρια δεξιοτήτων), με αξιολόγηση, οργάνωση και συνεκτικούς αρμoύς φιλοδοξεί να δημιουργήσει το υπ. Παιδείας με το σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες από την υπουργό Νίκη Κεραμέως και τους υφυπουργούς Σοφία Ζαχαράκη και Βασίλη Διγαλάκη. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα τεθεί ακαδημαϊκό φίλτρο στις αλόγιστες μετεγγραφές, φέτος ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ θα κινηθεί στα περυσινά επίπεδα, 78.335 στα ΑΕΙ (περίπου 79.500 μαζί με αστυνομικές, στρατιωτικές σχολές και σχολές εμπορικού ναυτικού). Το ν/σ μεταξύ άλλων προβλέπει:

• Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια από το σχολικό έτος 2020-2021. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν διάφορες θεματικές (ανά ηλικία), όπως εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, νέες τεχνολογίες.  

• Εισάγεται πιλοτικά στο νηπιαγωγείο η ενασχόληση των μαθητών με τα αγγλικά, μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικό ξένων γλωσσών, παρουσία του νηπιαγωγού.

• Ενισχύεται η διδασκαλία της πληροφορικής, των ξένων γλωσσών, των κλασικών γραμμάτων και της φυσικής αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης.

• Στο γυμνάσιο αυξάνονται από 4 (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική, Μαθηματικά) σε 7 (προστίθενται Αρχαία, Βιολογία, Αγγλικά) τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

• Στο λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

• Σε γυμνάσιο και λύκειο οι μαθητές θα προάγονται/απολύονται με μέσον όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 σήμερα, ή 13 και έως 4 μαθήματα κάτω από τη βάση. Επαναληπτικές εξετάσεις θα γίνονται μόνο τον Σεπτέμβριο.

• Στη Γ΄ Λυκείου εισάγεται το «κόντρα μάθημα».Οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και Μαθηματικά, και οι της θετικής Ιστορία.

• Θα αναγράφεται η διαγωγή στους τίτλους σπουδών.

• Συστήνεται, από την επόμενη Α΄ Λυκείου, εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

• Στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ μειώνονται οι ομάδες προσανατολισμού από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα από την επόμενη σχολική χρονιά.

• Από το 2021-2022 οι υποψήφιοι ανθρωπιστικών σπουδών θα εξετάζονται σε Λατινικά αντί της Κοινωνιολογίας.

• Από τον Σεπτέμβριο 2020 αυξάνεται το δίκτυο των Πρότυπων Σχολείων, με τη λειτουργία 24 Πρότυπων και 38 Πειραματικών Σχολείων.

• Θεσμοθετείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείων.

• Στις ποινές επαναφέρονται οι τριήμερες, τετραήμερες και πενθήμερες αποβολές καθώς και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή με μόνη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Το ν/σ τίθεται σε διαβούλευση και η κ. Κεραμέως απαντώντας στις επικρίσεις της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ ότι το παρουσιάζει εν μέσω πανδημίας, ζήτησε να υπάρξει ευρύς διάλογος. Το δ.σ. της ΟΛΜΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή επί του ν/σ, ωστόσο έχει ταχθεί αρνητικά σε διατάξεις όπως η Τράπεζα Θεμάτων, ενώ η ΔΟΕ διαφωνεί με την εισαγωγή αγγλικών στο νηπιαγωγείο.

Από τον Σεπτέμβριο αρχίζει η αξιολόγηση

Από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, ενώ από τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά 2021-2022 θα αρχίσει εκείνη των εκπαιδευτικών. Για την ατομική αξιολόγηση στόχος είναι η ψήφιση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος στις αρχές του 2021.

Για τους εκπαιδευτικούς θα υπάρξει επιμόρφωση στα νέα προγράμματα σπουδών, στους βασικούς εγγραμματισμούς (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες), και θα γίνεται με συνδυασμό επιμόρφωσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως. «Στόχος είναι η βελτίωση της σχολικής μονάδας και η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα οργανωθεί διττή αξιολόγηση: εσωτερική αυτοαξιολόγηση και εξωτερική από το οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ). Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει ενεργό ρόλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και της Αρχής Αξιολόγησης στις δύο πρώτες βαθμίδες (ΑΔΙΠΠΔΕ).

Η αξιολόγηση θα γίνει πάνω σε τρεις άξονες: α) σχολείο και σχολική ζωή, β) εκπαιδευτικές διαδικασίες – επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, και  γ) εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί ενιαία φόρμα αξιολόγησης που θα αναρτηθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών θα αποδίδεται διπλή μοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε δυσπρόσιτα σχολεία. Από την άλλη, θα υπάρχει διετής αποκλεισμός από προσλήψεις για όσους δεν εμφανιστούν στα σχολεία που έχουν επιλέξει, και τριετής αποκλεισμός αν δεν εμφανιστούν στα ίδια τα σχολεία που επέλεξαν έπειτα από ονομαστικές προσκλήσεις.

Η ισχύς των πινάκων για τις προσλήψεις μειώνεται σε διετής (αντί για τριετής), με στόχο την ταχύτερη προσμέτρηση των νέων ακαδημαϊκών προσόντων, προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων. Τέλος, θα δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη κενών στη διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Πανελλαδικές Εξετάσεις εντός Ιουνίου
«Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν εντός του Ιουνίου». Αυτό τόνισε χθες η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως για το θέμα που απασχολεί τους περίπου 90.000 υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Πάντως, είναι σαφές ότι θα ληφθούν μέτρα για τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των υποψηφίων μέσα στην αίθουσα. Για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, η κ. Κεραμέως παρέπεμψε στις εισηγήσεις των ειδικών του υπουργείου Υγείας. «Από την πλευρά μας, έχουμε ετοιμάσει σχέδια για όλα τα σενάρια», είπε. Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι το υπουργείο Παιδείας επιθυμεί να επιστρέψουν στα σχολεία, έστω κι αν πολλοί θα απουσιάσουν καθώς έχουν «κρατήσει» την πλειονότητα των απουσιών τους για το τέλος της χρονιάς.