ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαίδευση: «Πλούσια» Τράπεζα Θεμάτων

Εκπαίδευση: «Πλούσια» Τράπεζα Θεμάτων

Περισσότερα από 20.000 θέματα αναμένεται να αναρτηθούν στην Τράπεζα Θεμάτων, που θα οργανωθεί για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο λύκειο. Για ένα τιτάνιο έργο, που θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), όπου θα συσταθεί και θα λειτουργεί η Τράπεζα Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου –έως τις 6 Μαΐου– του υπουργείου  Παιδείας.

Ειδικότερα, από την επόμενη σχολική χρονιά τα μισά θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στο τέλος της χρονιάς θα επιλέγονται, μέσω κλήρωσης, από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και τα υπόλοιπα από τον διδάσκοντα του μαθήματος. Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές θα εξετάζονται σε 8 μαθήματα, οι της Β΄ Λυκείου σε 7 και οι της Γ΄ σε 5.

Πρώτοι οι μαθητές της Α΄ Λυκείου της επόμενης σχολικής χρονιάς 2020-2021 θα εξεταστούν, με χρήση της Τράπεζας Θεμάτων, στις προαγωγικές εξετάσεις τους τον Μάιο του 2021.

Για την οργάνωση της Τράπεζας θα γίνει προκήρυξη (με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ). Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν θέματα στο ΙΕΠ και εκεί θα υπάρχει επιτροπή η οποία θα τα αξιολογεί και θα τα κατατάσσει με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας.

Αποθετήριο

Βεβαίως, υπάρχει ένα σημαντικό αποθετήριο θεμάτων. Πρόκειται για περίπου 17.000 θέματα που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων από το 2014, όταν το ίδιο σύστημα είχε εφαρμοστεί για μόνη φορά, πριν καταργηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015.

Τα θέματα της Τράπεζας του 2014 θα επαναξιολογηθούν και θα διαβαθμιστούν ως προς τη δυσκολία τους. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι θα υπάρχουν δύο βαθμίδες δυσκολίας, ενώ ο αριθμός των θεμάτων θα ξεπεράσει τις 20.000.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η εκ νέου σύσταση της Τράπεζας Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας έχει στόχο τη συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της Τράπεζας εκτιμάται ότι «θα συμβάλει στην ουσιαστική κάλυψη του συνόλου της διδακτέας ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας και, συνακόλουθα, στην αποφυγή μαθησιακών κενών από τάξη σε τάξη, στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού συστήματος αποτίμησης της προόδου των μαθητών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εν γένει, ιδίως μέσω της εξαγωγής χρήσιμων στοιχείων επί αντικειμενικής βάσης, συνεισφέροντας έτσι στη διαμόρφωση πιο εμπεριστατωμένων και στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και πολιτικών για τη βελτίωση των ακολουθούμενων διδακτικών και μαθησιακών προτύπων και μεθόδων» όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. Στελέχη του υπουργείου ανέφεραν στην «Κ» ότι οι εκπαιδευτικοί λόγω της ύπαρξης της Τράπεζας είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν όλη τη διδακτέα ύλη και αυτός είναι ένας τρόπος να μη δημιουργούνται μαθητές και σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων.

Βεβαίως, η ΟΛΜΕ αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν στην Τράπεζα Θεμάτων, θεωρώντας ότι είναι αντιεκπαιδευτικό μέτρο. Ενδεικτικά, το 2014, όταν επελέγησαν θέματα και μέσω Τράπεζας, υπήρξαν μεγάλα ποσοστά αποτυχίας που σε κάποια μαθήματα ξεπέρασαν το 30% και οι μαθητές έμειναν μετεξεταστέοι.

Αλλοι εκπαιδευτικοί τη θεωρούν χρήσιμη, προσθέτοντας ότι πρέπει να συνδυαστεί με ορθολογισμό της διδακτέας ύλης και «συγχρόνως να μπει δικλίδα ασφαλείας ώστε να αποφεύγονται στην κλήρωση οι επαναλήψεις ίδιων/παραπλήσιων θεμάτων» όπως είναι ένα από τα σχόλια επί του θέματος στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου.