ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑ: Η τηλεκπαίδευση «σώζει» το εξάμηνο – Υψηλή συμμετοχή πανεπιστημιακών και μαθητών

ΕΚΠΑ: Η τηλεκπαίδευση «σώζει» το εξάμηνο – Υψηλή συμμετοχή πανεπιστημιακών και μαθητών

Η τηλεκπαίδευση «σώζει» τα πανεπιστήμια. Παρόλο που η διά ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων δεν μπορεί να υποκατασταθεί, τα εξ αποστάσεως μαθήματα αποτελούν ασφαλή λύση ώστε να μην χάνεται διδακτικός χρόνος, με συνέπειες στο χρόνο ολοκλήρωσης του εξαμήνου και στην αποφοίτηση των φοιτητών.

Χαρακτηριστικές είναι οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι διδάσκοντες με την καθοδήγηση των στελεχών του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου ανέπτυξαν τεχνογνωσία, δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό για τα εξ αποστάσεως μαθήματα, και κατάρτισαν πρόγραμμα διδασκαλίας, κατανέμοντας τα μεγάλα «ακροατήρια»  –που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν σε τριψήφιο αριθμό– σε μικρότερες ομάδες. «Η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των φοιτητών μας στα εξ αποστάσεως μαθήματα δηλώνει την επιτυχία του έργου των διδασκόντων, αλλά και του μηχανισμού που ενεργοποιήθηκε από το πανεπιστήμιό μας και εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου» παρατηρεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνος Δημόπουλος.

Συγκεκριμένα, με βάση τής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ διαπιστώνεται ότι:

Α. Στα  προγράμματα προπτυχιακών σπουδών

Σε σύνολο 1.762 προπτυχιακών μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου, των σχολών και τμημάτων του ιδρύματος:

• Τα 1.500 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα  (μη εργαστηριακά), καλύπτονται εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αντιστοιχούν στο 86% του συνόλου των μαθημάτων.

• Τα 141 μαθήματα που αποτελούνται από θεωρητικό μέρος και εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, καλύπτονται ως προς το θεωρητικό τους μέρος από την  εξ αποστάσεως διδασκαλία, και αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των μαθημάτων.

• Δεν διδάσκονται 121 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6% του συνόλου των μαθημάτων, λόγω της φύσης του μαθήματος, το οποίο προϋποθέτει αποκλειστικά φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων, όπως είναι η πρακτική άσκηση,  μαθήματα που απαιτούν ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό, κλινικές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου κ.ά.
    
Β.  Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Σε σύνολο 1.583 μεταπτυχιακών μαθημάτων, εαρινού εξαμήνου, των σχολών και τμημάτων του Ιδρύματος:

•         Τα 1.361 μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα  (μη εργαστηριακά), καλύπτονται εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και αντιστοιχούν στο 86% του συνόλου των μαθημάτων.

•         Τα 39 μαθήματα που αποτελούνται από  θεωρητικό μέρος και εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, όπως και στην περίπτωση των προπτυχιακών μαθημάτων καλύπτονται ως προς το θεωρητικό τους μέρος από την  εξ αποστάσεως διδασκαλία  και αντιστοιχούν περίπου στο 3% του συνόλου των μαθημάτων.

•         Δεν διδάσκονται 183 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε  ποσοστό περίπου 11%, λόγω της φύσης του μαθήματος, το οποίο προϋποθέτει αποκλειστικά φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων, όπως είναι η πρακτική άσκηση,  μαθήματα που απαιτούν ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό, κλινικές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου ή  πρόκειται για μαθήματα διιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών  και αναμένεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ιδρύματος, στην περίπτωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που αποτελούνται  από  θεωρητικό μέρος και εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, το θεωρητικό μέρος διδάσκεται κανονικά και εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως διαδικασία. Οι εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν, όταν αρθούν τα έκτακτα μέτρα απαγόρευσης της πανεπιστημιακής εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Ο κ. Δημόπουλος σημειώνει ότι η συνέχιση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας κατέστη δυνατή χάρη και στο εξειδικευμένο στην Πληροφορική προσωπικό του Ιδρύματος που ανταποκρίθηκε πλήρως στις προκλήσεις και τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τονίζει: «Επίλυσε δύσκολα προβλήματα που προέκυψαν και αναζήτησε καλές πρακτικές, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί το σύστημα στους στόχους των διδασκόντων, για τη συγκεκριμένη περίσταση. Αξιέπαινο είναι και το έργο του διοικητικού προσωπικού που συνεχίζει να εργάζεται διά ζώσης, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, καθώς και εξ αποστάσεως, καλύπτοντας αποτελεσματικά την απαραίτητη διοικητική μέριμνα».