ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδίκαση με διαδικασίες «fast track»

Εκδίκαση με διαδικασίες «fast track»

Δικαιοσύνη «fast track» για επενδύσεις και ανάπτυξη και σαρωτικοί έλεγχοι του Δημοσίου για κακοδιαχείριση, διασπάθιση δημοσίου χρήματος και δημόσιες δαπάνες από ανώτατους δικαστές προβλέπονται σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ετοίμασε το υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την τόνωση της οικονομίας, τη διευκόλυνση αναπτυξιακών προγραμμάτων και τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών. Με το νομοσχέδιο, που παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρας, προβλέπονται ειδικά δικαστικά τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία θα δικάζουν υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος με διαδικασίες σύντομες και χωρίς χρονοτριβή.

Τα τμήματα αυτά θα στελεχώνονται, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, από έμπειρους δικαστικούς, που θα έχουν τίτλους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών ή εμπειρία εκδίκασης οικονομικών υποθέσεων και η επιλογή τους θα γίνεται από τις Ολομέλειες των δικαστηρίων.

Οι υποθέσεις που θα υπάγονται προς εκδίκαση, με διαδικασίες «fast track», σε αυτά τα δικαστικά τμήματα, προβλέπεται ότι θα αφορούν:

• Ενέργεια.
• Τηλεπικοινωνίες.
• Θέματα ανταγωνισμού.
• Αναπτυξιακά έργα.
• Μεγάλα επενδυτικά project κ.λπ.

Παρόμοιες επιλογές για ολοκλήρωση σημαντικών έργων, αλλά όχι με τη δημιουργία ειδικών τμημάτων, είχαν γίνει πριν από το 2004 για τα ολυμπιακά έργα.

Μείζονος σημασίας είναι και οι διατάξεις που αφορούν καθολικό εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του ενός από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το νομοσχέδιο, που  αποτελεί βασική κυβερνητική επιλογή, το ανώτατο δικαστήριο αναδεικνύεται στο εξής ως βασικός πυλώνας για τον εξορθολογισμό, την οργάνωση και τη διαφάνεια των δημοσίων δαπανών και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

Προς τούτο ενισχύεται το έργο του στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο, και θα αποτελεί παρελθόν η σύνταξη απλά της ετήσιας έκθεσής του για τα δημοσιονομικά, που δεν είχε και καθοριστική σημασία για τη λήψη μέτρων εκσυγχρονισμού του κράτους.

Ετσι, με τις νέες ρυθμίσεις, ιδρύεται στο δικαστήριο τμήμα ελέγχων επιφορτισμένο με τρεις νέες αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το τμήμα αυτό θα διενεργεί ουσιαστικούς ελέγχους για την κατάσταση που επικρατεί στον δημόσιο τομέα, και θα έχει ως αρμοδιότητες:

• Τον εντοπισμό συστημικών δια-χειριστικών παθογενειών και την ανάλυση των αιτίων τους.

• Την εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης.

• Τη διενέργεια ελέγχων ύστερα από απόφαση της Βουλής. Τέλος, επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους και θωρακίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, αλλάζουν πολλά και στην εσωτερική οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο καθίσταται ένα ισχυρό δημοσιονομικό δικαστήριο στο πρότυπο των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αλλωστε, ο πρόεδρός του, Ιωάννης Σαρμάς, εμπνευστής των νέων ρυθμίσεων, υπηρέτησε επί 12 χρόνια στο

Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε.

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το ότι συστήνεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης νέα αυτοτελής υπηρεσία για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τη Δικαιοσύνη. Με τη νέα ρύθμιση δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στη διοίκηση της Δικαιοσύνης να λαμβάνει τις αποφάσεις της σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων βάσει αντικειμενικών δεδομένων που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.