ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα απόφαση δικαίωσης της Ελλάδας από το Ευρωδικαστήριο

nea-apofasi-dikaiosis-tis-elladas-apo-to-eyrodikastirio-2376748

Νέα απόφαση δικαίωσης της Ελλάδας εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας της ποσό 166 εκ. ευρώ που είχαν παρακρατηθεί από κοινοτικές ενισχύσεις, καθώς είχε κριθεί, ότι είχε παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία από τις επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια.

Η νέα απόφαση που εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ενωσης στις 30 Απριλίου, είναι η δεύτερη κατά σειρά, για το ίδιο θέμα, τις επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια, καθώς είχε εκδοθεί και προηγούμενη απόφαση στις 13 Φεβρουαρίου, δικαιώνοντας – και αυτή- την Ελλάδα και επιστρέφοντας στα κρατικά ταμεία τότε ποσό 280 εκ. Ευρώ.

Συνολικά, με τις δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης η χώρα μας έχει κερδίσει 435 εκ. ευρώ.

Οι δύο αποφάσεις δικαίωσης εκδόθηκαν μετά από αναιρέσεις που κατέθεσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προσβάλλοντας προηγούμενες αποφάσεις καταδικαστικές για τη χώρα μας που είχαν εκδοθεί από το πρωτοβάθμιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η υπόθεση με τις κοινοτικές ενισχύσεις για τα βοσκοτόπια είχε ξεκινήσει το 2009 και είχε συνεχιστεί και αργότερα ως και μετά το 2012. Σε περιοδικούς – ανα διετία- ελέγχους που διενήργησε η Ευρωπαική Επιτροπή για τη νομιμότητα των επιδοτήσεων αυτών από ελληνικής πλευράς, είχε κριθεί ότι είχε παραβιαστεί η κοινοτική νομοθεσία, που προσδίδει άλλη έννοια στα βοσκοτόπια, από αυτή που δίδεται στη χώρα μας.

Το αποτέλεσμα ήταν να παρακρατηθούν οι επιδοτήσεις αυτές (προς το παρόν 435 εκ. ευρώ) σε βάρος της χώρα μας και να επιβαρύνουν τα κρατικά ταμεία.

Η νέα απόφαση για τα 166 εκ. ευρώ αποτελεί μία ακόμη επιτυχή υποστήριξη των ελληνικών θέσεων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με πρόεδρο τον Ιωάννη-Κωνσταντίνο Χαλκιά, ο οποίος και πριν γίνει πρόεδρος είχε ξεκινήσει τη νομική διεκδίκηση των ποσών αυτών από την εποχή που υπηρετούσε ως νομικός σύμβουλος στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πάντως, νομικές πηγές από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εκτιμούν, ότι οι δύο θετικές για την Ελλάδα αποφάσεις για τις επιδοτήσεις στα βοσκοτόπια έχουν δημιουργήσει ήδη «δεδικασμένο» και ως εκ τούτου αναμένονται και άλλες παρόμοιες για το ίδιο θέμα, καθώς εκκρεμούν και άλλες αναιρέσεις κατά καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος της Ελλάδας που εκδόθηκαν το 2018.

Αναλυτικά απόσπασμα της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Θέμα: Ενημέρωση για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 30ης Απριλίου 2020 στην υπόθεση C-797/18 P (Ελληνική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

1.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την εκτελεστική απόφασή της (ΕΕ) 2016/417/17.03.2016  εξαίρεσε, μεταξύ άλλων, από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δαπάνες συνολικού ύψους 166.797.866,22 ευρώ  που πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης δαπανών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, στον τομέα των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων, εξαιτίας της επικαλούμενης εσφαλμένης εφαρμογής της έννοιας των βοσκοτόπων από την Ελλάδα.

2. Προσφυγή που ασκήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία, απορρίφθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, με την απόφασή του της 4ης Οκτωβρίου 2018 (υπόθεση Τ-272/16). Κατά της  απόφασης αυτής, ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης. 

3.Το Δικαστήριο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με την απόφαση που δημοσιεύθηκε την 30η Απριλίου 2020 (υπόθεση C-797/18 P) έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4.Κατά συνέπεια, μετά την αναίρεση της παραπάνω απόφασης, θα επιστραφεί στην Ελληνική Δημοκρατία το ποσό των 166.797.866,22 ευρώ. Σημειώνουμε ότι από  δύο μόνο αποφάσεις του ΔΕΕ, δηλαδή αυτήν της 13ης Φεβρουαρίου 2020  (C-252/18 P),  για την οποία σας ενημερώσαμε με το έγγραφό μας, με αριθμό πρωτ.: 36927/04-03-2020 και από την απόφαση της 30ης Απριλίου 2020 ( C-797/18 P), το καθαρό όφελος  για την Ελληνική Δημοκρατία ανέρχεται στο ποσό των  435.415.818,44 € .

5.Επιπλέον, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην εσφαλμένη ερμηνεία του ορισμού του μόνιμου βοσκότοπου από την Επιτροπή στηρίχτηκε και μεταγενέστερη απόφασή  της και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας, αναμένεται και άλλη απόφαση του ΔΕΕ που θα ακυρώνει  απόφαση της ΕΕ, προς όφελος της χώρας μας.

6. Την υπόθεση αυτή, χειρίστηκε το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.