ΚΟΙΝΩΝΙΑ

COVID-19 στην Ελλάδα, τελικά, τι θα μπορούσε να συμβεί;

COVID-19 στην Ελλάδα, τελικά, τι θα μπορούσε να συμβεί;

Πάντα έχει ενδιαφέρον να μπορέσουμε να δώσουμε την εικόνα πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα μεγέθη των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην Ελλάδα αν δεν είχαν ληφθεί πρόσκαιρα τα γνωστά μέτρα.

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις μας για τον αριθμό των κρουσμάτων και τον αριθμό των θανάτων που θα τους αναλογούσαν. Ταυτόχρονα σε σύγκριση παρουσιάζουμε και τα ανάλογα δημοσιευμένα στοιχεία.

Οι εκτιμήσεις μας αναφέρονται σε ένα αριθμό κρουσμάτων γύρω στις 12.500, ενώ ο κύκλος των αναλογούντων κρουσμάτων είναι σχετικά ανάλογος του κύκλου των καταγεγραμμένων θανάτων.

Φυσικά δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα βασίζονται στη σεμιναριακή εργασία της φοιτήτριας κ. Καραγιωργάκη και ότι τα αποτελέσματα αυτά βασίζονται σε τεχνικές η μεθοδολογική υποστήριξη των οποίων μπορεί εύκολα να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Αυτό που μάλλον θα πρέπει να «κρατήσουμε» τελικά είναι ότι τα μέτρα που ελήφθησαν περιόρισαν σε σημαντικό ποσοστό τόσο τα κρούσματα όσο και τους θανάτους από την COVID-19. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που μάλλον επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων.

* Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, Ρέθυμνο.