ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαίωση της Ελλάδας για βοσκοτόπια

Δικαίωση της Ελλάδας για βοσκοτόπια

Συνολικά ποσό 435 εκατομμυρίων ευρώ επιδικάστηκε –και θα καταβληθεί στη χώρα μας– με δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίες δικαίωσαν την Ελλάδα στο θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων για τα βοσκοτόπια, για το οποίο είχε καταδικαστεί και είχαν παρακρατηθεί εις βάρος της από τις κοινοτικές ενισχύσεις σημαντικά χρηματικά ποσά.

Με τη νέα απόφαση του Δικαστηρίου αποδόθηκαν ακόμα 166 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας, καθώς έγινε δεκτή η αναίρεση που είχε κατατεθεί κατά της πρωτόδικης απόφασης καταδίκης εις βάρος της Ελλάδας, αφού είχε κριθεί ότι είχε παραβιάσει την κοινοτική νομοθεσία.

Η νέα απόφαση εκδόθηκε στις 30 Απριλίου και αύξησε σημαντικά το ποσό που κερδίζει η χώρα μας, καθώς ήδη υπήρξε ακόμη μία απόφαση δικαίωσης για 280 εκατομμύρια ευρώ, που εκδόθηκε για το ίδιο θέμα (τα βοσκοτόπια) στις 13 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, μέσα σε τρεις μήνες έχουν επιδικαστεί 435 εκατ. ευρώ υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Οι δύο αποφάσεις δικαίωσης εκδόθηκαν ύστερα από αναιρέσεις που κατέθεσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προσβάλλοντας προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί από το πρωτοβάθμιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εις βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η υπόθεση με τις κοινοτικές ενισχύσεις για τα βοσκοτόπια είχε ξεκινήσει το 2009 και είχε συνεχιστεί και αργότερα, έως και μετά το 2012. Σε περιοδικούς –ανά διετία– ελέγχους που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νομιμότητα των επιδοτήσεων αυτών, είχε κριθεί ότι είχε παραβιαστεί από ελληνικής πλευράς η κοινοτική νομοθεσία, καθώς προσδίδεται στη χώρα μας άλλη έννοια για τα βοσκοτόπια από εκείνη που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το αποτέλεσμα ήταν να παρακρατηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις (προς το παρόν 435 εκατ. ευρώ) και τα ποσά αυτά να επιβαρύνουν τελικά τα κρατικά ταμεία, τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με τη νεότερη εξέλιξη και η νέα απόφαση για τα 166 εκατ. ευρώ αποτελεί ακόμη μία επιτυχή υποστήριξη των ελληνικών θέσεων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με πρόεδρο τον Ιωάννη-Κωνσταντίνο Χαλκιά, ο οποίος, και πριν γίνει πρόεδρος, είχε ξεκινήσει τη νομική διεκδίκηση των ποσών αυτών από την εποχή που υπηρετούσε ως νομικός σύμβουλος στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πάντως, νομικές πηγές από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκτιμούν ότι οι δύο θετικές για την Ελλάδα αποφάσεις έχουν δημιουργήσει ήδη «δεδικασμένο» και ως εκ τούτου αναμένονται και άλλες παρόμοιες για το ίδιο θέμα, καθώς εκκρεμούν και άλλες αναιρέσεις κατά καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της Ελλάδας, που εκδόθηκαν το 2018.