ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσωρινό δίπλωμα με λίγα κλικ για νέους οδηγούς

Προσωρινό δίπλωμα με λίγα κλικ για νέους οδηγούς

Τέλος στη μεγάλη αναμονή για την παραλαβή των διπλωμάτων οδήγησης παρέχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του προσωρινού διπλώματος. Αφορά όσους έχουν περάσει τις εξετάσεις, οι οποίοι μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνουν ψηφιακά την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Με το προσωρινό δίπλωμα οι νέοι οδηγοί θα μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην ελληνική επικράτεια, χωρίς μεσοδιάστημα αναμονής, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο συνωστισμός στις σχολές οδήγησης αλλά κυρίως στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών. Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις μήνες, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν εκδώσει το κανονικό δίπλωμα μέσα σε τέσσερις μήνες το αργότερο. Η ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας οδήγησης αποτελεί το πρώτο έργο που υλοποιείται, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών – Μεταφορών. «Στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμοδίων αρχών με την απομείωση διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών υστερήσεων», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων.

Οι επιτυχόντες οδηγοί μπορούν εισερχόμενοι στην κατηγορία «Πολίτες και Καθημερινότητα» και ακολούθως στην υποκατηγορία «Μετακινήσεις» του gov.gr, να ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet προκειμένου να παραλάβουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr.

Σε ενδεχόμενο έλεγχο η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας θα βεβαιώνεται είτε μέσω υπερσυνδέσμου (link), είτε μέσω QR code, είτε μέσω κωδικού που θα φέρει το έγγραφο. Επισημαίνεται ότι όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

Στο μεταξύ, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (μειωμένος κατά 50% ο αριθμός των υποψηφίων στις αίθουσες, χρήση προστατευτικής μάσκας κ.ά.) ξεκινούν από τις 11 Μαΐου οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) των κατηγοριών C1, C1E, C και CE (επαγγελματικά διπλώματα φορτηγών).