ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εως το τέλος Αυγούστου δεν θα γίνονται πλειστηριασμοί

Εως το τέλος Αυγούστου δεν θα γίνονται πλειστηριασμοί

Δεν θα διεξάγονται πλειστηριασμοί ακινήτων έως τις 31 Ιουλίου, παρά μόνον όσοι αφορούν σε κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε φθορά (τμήματα πλοίων ή αεροσκαφών), σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή προς ψήφιση το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι διατάξεις της τροπολογίας αφορούν την επαναλειτουργία των δικαστικών διαδικασιών μετά το κλείσιμο των δικαστηρίων λόγω πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων ρυθμίζεται και το θέμα των πλειστηριασμών, οι οποίοι ουσιαστικά θα επανεκκινήσουν τον Σεπτέμβριο, καθώς τον Αύγουστο πλειστηριασμοί δεν διεξάγονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα με διάταξη της τροπολογίας την οποία υπογράφει ο υπουργός Κων. Τσιάρας «πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται».

Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγήν του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια και προς τούτο αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σειράς συγκεκριμένων αιτήσεων, που στις μέρες προ κορωνοϊού ήταν αναγκαία η κατάθεσή τους με τη φυσική παρουσία δικηγόρου ή διαδίκου, όπως αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, αναβολής ή διακοπής ποινής, μετατροπής χρηματικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή δοσοποίησης της ποινής και άλλες.

Επίσης προβλέπεται ότι όσες υποθέσεις ματαιώθηκαν μέχρι την 31η Μαΐου σε οποιοδήποτε δικαστήριο αυτεπάγγελτα θα προσδιοριστούν ώς τις 15 Σεπτεμβρίου.