ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμπανάκι» από Κομισιόν για ρύπους

kampanaki-apo-komision-gia-rypoys-2385174

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Διαδικασία επί παραβάσει έχει εκκινήσει εναντίον της Ελλάδας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδυναμία της να παράσχει στοιχεία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών πέντε σημαντικών ρύπων ώς το 2030 και πέραν αυτού. Oπως επιβεβαίωσε την Παρασκευη η εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Ελλάδα δεν έχει στείλει στις Βρυξέλλες έκθεση που θα εξηγεί αναλυτικά τον κίνδυνο κατά την ερχόμενη δεκαετία και πέραν αυτής να μην πετύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx), πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOC), διοξειδίου του θείου (SO2), αμμωνίας (NH3) και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ2,5).

Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας (2016/2284), που δημοσιεύθηκε χθες, τα περισσότερα κράτη-μέλη κινδυνεύουν να μη συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών για το 2020 ή το 2030 (σε σύγκριση με το 2005, που είναι το έτος βάσης). Η έκθεση καταδεικνύει την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. Ιδιαίτερες προσπάθειες, όπως σημειώνεται, απαιτούνται στον τομέα της γεωργίας για τη μείωση των εκπομπών αμμωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται «κοινή και σοβαρή πρόκληση» για ολόκληρη την Ε.Ε.

Στον πίνακα 1 της έκθεσης αναφέρεται ότι η Ελλάδα εκτιμά πως, με τις υφιστάμενες πολιτικές, θα πετύχει τους στόχους μείωσης για όλες τις κατηγορίες ρύπων το 2020 και για τρεις από τις πέντε (διοξείδιο του θείου, αμμωνία και λεπτά αιωρούμενα σωματίδια) το 2030. Με επιπρόσθετα μέτρα, εκτιμά ότι θα πετύχει τους στόχους σε όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο, η χώρα είναι μία από επτά που δεν έχουν καταθέσει έκθεση εκτίμησης κινδύνου μη επίτευξης των στόχων για την περίοδο 2020-29 και από το 2030 και μετά.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τον καθαρό αέρα συνιστά σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη της «φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες», που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μαζί με την έκθεση εφαρμογής, η Επιτροπή δημοσίευσε χθες την ανάλυση της εταιρείας συμβούλων της (Ricardo Energy and Environment) για κάθε εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σύμφωνα με την έκθεση, για την Ελλάδα η συμμόρφωση σε τρεις κατηγορίες (πτητικές οργανικές ενώσεις, αμμωνία και αιωρούμενα σωματίδια) με επιπρόσθετα μέτρα επιτυγχάνεται οριακά το 2030.

Η ανάλυση περιλαμβάνει μία ποιοτική αξιολόγηση των προβλέψεων κάθε χώρας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εταιρεία συμβούλων αναφέρει ότι τα σχετικά στοιχεία δόθηκαν από την ελληνική πλευρά με σημαντική καθυστέρηση (4 Ιουλίου του 2019 αντί για 15 Μαρτίου). Επιπλέον, «υπήρχαν σημαντικά ελαττώματα σχετικά με τη διαφάνεια», καθώς «δεν υπήρχε λεπτομερής πληροφόρηση» για τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Το γεγονός αυτό, σημειώνεται, είχε «μεγάλο αντίκτυπο» στη δυνατότητα της εταιρείας συμβούλων να διεξαγάγει την αξιολόγηση με τη λεπτομέρεια που απαιτείται. Ειδικότερα, η «έλλειψη διαφάνειας» επέδρασε αρνητικά στη δυνατότητα εκτίμησης της ακρίβειας των προβλέψεων για τις περισσότερες κατηγορίες ρύπων. Η ακρίβεια των προβλέψεων ειδικά για το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου «χρειάζεται μείζονες βελτιώσεις», αναφέρει η τεχνική ομάδα της Ricardo, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η παροχή περισσότερων στοιχείων από την Ελλάδα να βελτιώσει την εικόνα.