ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες προτάσεις για τα πλαστικά

int22588133

Η ριζική αναβάθμιση των συστημάτων όπως ο μπλε κάδος, η θέσπιση συστήματος εγγυοδοσίας για τις πλαστικές φιάλες, η θέσπιση του «πληρώνω όσο πετάω» και η επανεισδοχή του «τέλους ταφής» για όλα τα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ είναι ορισμένα από τα 17 μέτρα που προτείνει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης. Οπως επισημαίνει η οργάνωση, η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος της πλαστικής ρύπανσης οφείλεται σε «διαρροή» απορριμμάτων από το σημερινό σύστημα διαχείρισης και όχι σε απευθείας απόρριψή τους στο περιβάλλον.

Η έκθεση «Μέτρα πολιτικής για τα πλαστικά στην Ελλάδα» συντάχθηκε για λογαριασμό του WWF από την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Eunomia, η οποία μελέτησε την υφιστάμενη κατάσταση, τον αναμενόμενο αντίκτυπο βελτιωτικών μέτρων και παραδείγματα καλής διαχείρισης από το εξωτερικό. Ανάμεσα στα 17 μέτρα που προτείνει είναι:

• Η απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης, η δημιουργία συστήματος επιστροφής των πλαστικών φιαλών, η προώθηση του νερού βρύσης σε δημόσιους χώρους και η σήμανση των συσκευασιών ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τις δυνατότητες ανακύκλωσης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση.

• Η ανάπτυξη οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις που θα περιλαμβάνουν όλους τους δυνατούς τομείς εφαρμογής, ώστε το Δημόσιο να δίνει το «καλό παράδειγμα».

• Η αναμόρφωση των συστημάτων ανακύκλωσης με αύξηση των εισφορών των υπόχρεων και διαφοροποίηση των εισφορών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων.

• Ο σχεδιασμός συστήματος για τη διαχείριση των πλαστικών γεωργικών χρήσεων.

• Η επαναφορά του «τέλους ταφής», με παράλληλη εφαρμογή μέτρων για την καταγραφή των ανακυκλώσιμων ποσοτήτων από τους δήμους («πληρώνω όσο πετάω).

• Η αύξηση προστίμων και ποινών για την παράνομη και ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων.

«Η Ελλάδα χρειάζεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής. Με τη συγκεκριμένη έκθεση, ο WWF Ελλάς αποδεικνύει πως τα ημίμετρα στη διαχείριση των πλαστικών δεν μπορούν πλέον να αποτελούν επιλογή της χώρας», σχολιάζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος του WWF Ελλάς για θέματα πρόληψης αποβλήτων. Οσον αφορά το σχέδιο νόμου για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα βασικά σημεία του οποίου παρουσιάστηκαν προχθές,  το WWF εκφράζει την αισιοδοξία του. «Περιμένουμε το κείμενο του νομοσχεδίου πριν τοποθετηθούμε αναλυτικά, αλλά η ανακοίνωση μας κάνει να αισιοδοξούμε πως η οδηγία θα ενσωματωθεί με άρτιο τρόπο και τα μέτρα που εξήγγειλε το υπουργείο θα συνδράμουν σημαντικά στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης», αναφέρει ο κ. Πληθάρας. «Καλούμε το υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει με αποφασιστικότητα σε ακόμα περισσότερες τομές ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και να αποφευχθούν ενέργειες που θα παγιδεύσουν το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και πλαστικών σε ένα ξεπερασμένο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιβλαβές, μοντέλο».