ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοβουλία για επικίνδυνα κτίρια στην Αθήνα

02ktr49
2714949-1

Αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της Αθήνας αποτελούν οι πρώτες κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων σε γειτονιές της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση εργολαβίας, που αφορά συνολικά 13 ακίνητα, ενώ σύντομα αναμένεται να ενταχθούν μερικά ακόμα κτίρια. Ηδη, κατεδαφίστηκε κτίριο επί της οδού Ηούς, ενώ έχει ξεκινήσει η αποξήλωση αμιάντου (για τον οποίο απαιτούνται ειδικές διαδικασίες) από πέντε κτίσματα στην οδό Επικλέους, ώστε να κατεδαφιστούν στη συνέχεια. Τα 13 κτίρια ανήκουν σε δύο κατηγορίες: Στα επικινδύνως ετοιμόρροπα και σε όσα είναι ρυμοτομούμενα.

«Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην Αθήνα υπολογίζονται σε 1.400 περίπου. Πολλά από αυτά είναι επικίνδυνα, υπάρχει η απειλή ατυχημάτων ή και τραυματισμών. Το μεγαλύτερο μέρος τους ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι κατά τον νόμο για τη συντήρησή τους. Ωστόσο, λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και άλλων παραγόντων, όπως της πολυϊδιοκτησίας, αρκετοί αδιαφορούν», λέει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος δόμησης και κτιριακών υποδομών. Για αυτό τον λόγο οι δημοτικές υπηρεσίες κινήθηκαν συντεταγμένα, τριμελή κλιμάκια εξέτασαν την κατάσταση των ακινήτων και αφού ολοκληρώθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες (με συμμετοχή εισαγγελέα) κι έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες, προχωρά η κατεδάφιση του κτιρίου. Τα έξοδά της χρεώνονται στους ιδιοκτήτες. «Πρόκειται για αναγκαία κίνηση τόσο για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όσο και για την εικόνα της πόλης», τονίζει ο αντιδήμαρχος, σημειώνοντας πως παρόμοιες κατεδαφίσεις αποτελούσαν αίτημα των περιοίκων για πολλά έτη.

Υπάρχουν όμως διεργασίες για μια ευρύτερη παρέμβαση. «Αυτή την περίοδο υπάρχει επεξεργασία νομοθετικής παρέμβασης στο υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία ελπίζουμε πως θα μας δώσει σύγχρονα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε όλη τη χώρα.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ανακαινίσουμε και τα διατηρητέα, τα κτίρια-στολίδια των πόλεών μας, που έχουν υψηλό κόστος συντήρησης, που δεν αντέχουν πολλοί ιδιοκτήτες», σημειώνει ο κ. Αποστολόπουλος, που συμμετέχει στην επιτροπή από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Σε ποια κατεύθυνση κινείται η νέα νομοθετική παρέμβαση;

«Οταν υπάρχει αδυναμία του ιδιοκτήτη να αποκαταστήσει το περιουσιακό του στοιχείο θα μπορεί να παρεμβαίνει ο δήμος και με σύμπραξη ιδιωτικής εταιρείας να προχωρά στην υλοποίηση του έργου. Θα ορίζεται το κόστος της παρέμβασης και το χρονικό διάστημα της απόσβεσης από την εκμετάλλευση του ακινήτου. Με την ολοκλήρωσή του το ακίνητο θα επιστρέφει στη διάθεση του ιδιοκτήτη». Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να γίνει απόσβεση της επένδυσης θα εξαρτάται προφανώς από τη θέση, την κατάσταση και τη δυνατότητα χρήσης του ακινήτου και μπορεί να κυμαίνεται από 10-30 έτη. Βεβαίως, όπως σημειώνεται, πρέπει να απαντηθούν νομικά ερωτήματα όσον αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας των πολιτών.