ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομολογιακό από Lamda για έργα στο Ελληνικό

Ομολογιακό από Lamda για έργα στο Ελληνικό

Στην αποπληρωμή δανεισμού, στη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής των εμπορικών κέντρων που προβλέπονται στο Ελληνικό, αλλά και στην κάλυψη τραπεζικών εγγυητικών επιστολών που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της αρχικής φάσης του έργου των 8 δισ. ευρώ θα διατεθούν τα έσοδα από το ομολογιακό δάνειο επταετούς διάρκειας που πρόκειται να εκδώσει τις επόμενες ημέρες η Lamda Development. Το ομολογιακό θα είναι ύψους έως 320 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τους όρους που έχουν γνωστοποιηθεί, αν το ποσό που θα συγκεντρωθεί υπολείπεται των 270 εκατ. ευρώ, που έχει οριστεί ως το ελάχιστο, τότε η έκδοση θα ακυρωθεί. Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε χθες, από τα έσοδα της έκδοσης, ποσό 81 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθεί για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Lamda Development, το οποίο λήγει στο τέλος του 2020. Επιπλέον ποσό 163 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει, εντός της προσεχούς διετίας, το έργο του Ελληνικού. Συγκεκριμένα, τα 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων που θα βρίσκονται εντός της έκτασης. Το πρώτο θα είναι εκμισθώσιμης επιφάνειας 72.000 τ.μ. και θα βρίσκεται επί της Λ. Βουλιαγμένης, ενώ το έτερο θα είναι επιφάνειας 30.000 τ.μ. και θα βρίσκεται στην παράκτια ζώνη της μαρίνας του Αγίου Κοσμά. Το ποσό θα αξιοποιηθεί για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσουν οι εταιρείες-οχήματα που θα συσταθούν για την ανάπτυξη των εμπορικών κέντρων.

Επίσης, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη εγγυητική έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο των δανείων που υπέγραψε στις αρχές του 2020 η Lamda Development με τις εγχώριες τράπεζες, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Αφορά την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους του έργου στο Ελληνικό, αλλά και την κάλυψη τυχόν μειωμένων εσόδων από πωλήσεις ή την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων εντός της έκτασης. Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα έσοδα αναμένεται να χρηματοδοτήσουν μέρος του προϋπολογισμού του έργου.

Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα χορηγηθεί προς την Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως δύο ετών. Μόλις αποπληρωθεί το δάνειο αυτό, κάτι που θα συμβεί με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταβίβασης των δικαιωμάτων της έκτασης, τα κεφάλαια αυτά θα καλύψουν την παραπάνω εγγυητική επιστολή διάρκειας πέντε ετών. Μόλις λήξει η περίοδος ισχύος της εγγυητικής, τα 100 εκατ. ευρώ θα αποδεσμευτούν, ώστε να χρηματοδοτήσουν τη συνέχεια της επένδυσης στο Ελληνικό.

Αλλες χρήσεις των εσόδων του ομολογιακού αφορούν την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda Development, μέσω της δέσμευσης ποσού 43,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 25 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για νέες επενδύσεις της εισηγμένης στην Ελλάδα (ανεξάρτητες από το Ελληνικό), όπως εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων και μαρίνες, μέσω της εξαγοράς άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων ή μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την προσεχή Τετάρτη 15 Ιουλίου και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, δηλαδή έως και τις 17 Ιουλίου. Θα εκδοθούν συνολικά 320.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τουλάχιστον το 30% θα διατεθεί για την κάλυψη του ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών (θεσμικών) επενδυτών.