Τα ιδιωτικά σχολεία αλλάζουν σελίδα

Τα ιδιωτικά σχολεία αλλάζουν σελίδα

2' 41" χρόνος ανάγνωσης

Το ασφυκτικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας, η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και η έλλειψη ευελιξίας στα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα, είναι κάποιες από τις παθογένειες που στοχεύει να αντιμετωπίσει το υπό διαβούλευση θεσμικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, όπως αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για περιορισμούς στις δυνατότητες επιπλέον απασχόλησης των εκπαιδευτικών και στη χρήση εγκαταστάσεων, που αποτελούν τροχοπέδη στην ευελιξία της εκπαιδευτικής μονάδας. Από την πλευρά τους, πάντως, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αντιδρούν στις διατάξεις του νομοσχέδιου, η διαβούλευση επί του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα και αναμένεται να οδεύσει στη Βουλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το ν/σ αποσκοπεί στην αποκέντρωση, στην ευελιξία, στην ενίσχυση καινοτομιών και στη συνεργασία. Επίσης, το υπουργείο δηλώνει ότι επιδιώκει τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού και την ουσιαστική αυτονομία της σχολικής μονάδας, αντιμετωπίζοντας στρεβλώσεις των τελευταίων ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση, που συντελέστηκαν κυρίως επί διακυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ. Οπως δήλωσαν, χθες, στην «Κ» συνεργάτες της υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ν/σ κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτος άξονας, η απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, δεύτερος, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η στήριξη των εκπαιδευτικών και τρίτος, η αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, ως προς τους εκπαιδευτικούς, το νέο πλαίσιο δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης: τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά το πέρας του ωραρίου, σε άλλους φορείς εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών) ή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ως προς τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, οι αλλαγές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προαγωγή της ευελιξίας στη διαμόρφωση διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, επιπλέον του υποχρεωτικού του υπουργείου, και τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από το σχολείο με μόνο έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, θα γίνεται αξιολόγηση της σχολικής μονάδας του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στη βάση των κριτηρίων που θα εφαρμόζονται και στο δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφών μαθητών από ένα ιδιωτικό σχολείο σε ένα άλλο ιδιωτικό, κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν μέχρι τώρα.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε στην «Κ» ότι «στο πλαίσιο της αναβάθμισης του σχολείου, και μετά την ψήφιση του νόμου για το δημόσιο σχολείο, εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, χτίζοντας μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Πραγματοποιούμε τη μετάβαση από τον συγκεντρωτισμό, τον κρατικό παρεμβατισμό, από την ακαμψία και τον περιορισμό πρωτοβουλιών στην αποκέντρωση, την αυτονομία, την ευελιξία, την ενίσχυση καινοτομιών και τη συνεργασία».

Από την πλευρά της η ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΟΙΕΛΕ, αντιδρώντας στο ν/σ, κάνει λόγο για «μετατροπή του χώρου της εκπαίδευσης σε ένα απέραντο πεδίο ασύδοτης αγοραίας δραστηριότητας». Σύμφωνα με τα στοιχεία του προέδρου της ΟΙΕΛΕ κ. Μιχάλη Κουρουτού στην «Κ», από τις 49 αιτήσεις απόλυσης που κατετέθησαν στην αρμόδια επιτροπή του υπ. Παιδείας έγιναν δεκτές οι 47, στοιχείο που καταδεικνύει την απουσία ενός είδους μονιμότητας. Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι «το νομοσχέδιο α) αποδομεί πλήρως τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως ρυθμίζονταν έως σήμερα, β) εισάγει δυσμενέστερες ρυθμίσεις ακόμα και από την κοινή εργατική νομοθεσία, νομιμοποιώντας τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, γ) καθιστά ακραία ευέλικτη την οποιαδήποτε σχέση εργασίας εντός του σχολείου, υποβαθμίζοντας τον ρόλο και, συνακόλουθα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού».