ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το νέο πλαίσιο για τον Υμηττό

Το νέο πλαίσιο για τον Υμηττό

Τη νομιμοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των οικισμών αυθαιρέτων στον Υμηττό προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα σκοπεύει να νομιμοποιήσει και άλλες χρήσεις, οι οποίες στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστεί αυθαίρετες (όπως τα νεκροταφεία αρκετών δήμων, εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.) ή είχαν περιοριστεί ως ασύμβατες (εκπαιδευτήρια, αθλητικοί χώροι), ενώ θα επιτρέψει τη γεωργική χρήση μέσα στη ζώνη απόλυτης προστασίας. Πλέον αναμένεται τώρα η στάση που θα τηρήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 2011 για τον Υμηττό είναι επιβεβλημένη, καθώς το 2017 επτά δήμοι της περιοχής το είχαν προσβάλει ενώπιον του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (επικαλούμενοι την απουσία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά προσδοκώντας στην πραγματικότητα τη χαλάρωση των περιορισμών του) και πέτυχαν την ακύρωσή του, για το κομμάτι του διατάγματος που αφορά τα όριά τους.

Το νέο πλαίσιο δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί με τη μορφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στο ΣτΕ για προδικαστικό έλεγχο. Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου:

• Επικυρώνεται η νομιμοποίηση του μεγαλύτερου μέρος των οικισμών αυθαιρέτων στο βουνό. Το 2013 είχε εκδοθεί εγκύκλιος και έδινε τη δυνατότητα να δηλωθούν και να «νομιμοποιηθούν» αυθαίρετα στον Υμηττό, που δεν βρίσκονται σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Σήμερα έρχεται το πλαίσιο προστασίας να εξαιρέσει από τις ζώνες προστασίας τις περιοχές αυτές (τις χαρακτηρίζει ζώνες ΣΤ), ανοίγοντας τον δρόμο πλέον για την πολεοδόμησή τους μέσω της εκπόνησης ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Πρόκειται για τους οικισμούς Χέρωμα, Σκάρπεζα και Κίτσι – Θήτι. Το υπουργείο αναφέρει πως με τον τρόπο αυτό «οριοθετούνται υφιστάμενοι οικισμοί με στόχο την αποτροπή της επέκτασής τους». Παράλληλα, όμως, δικαιώνονται όσοι εδώ και δεκαετίες έχτιζαν παράνομα στον Υμηττό προσβλέποντας ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να «νομιμοποιηθούν».

• Παράλληλα προβλέπεται στο διάταγμα μια νέα «ειδική ζώνη» (ζώνη Ε) μέσω της οποίας οριοθετούνται και νομιμοποιούνται διάφορες παράνομες ή ασύμβατες με το πλαίσιο προστασίας χρήσεις. Τέτοιες είναι τα νεκροταφεία πολλών δήμων στις υπώρειες του Υμηττού, εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αθλητικοί χώροι. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο υποκύπτει στις πιέσεις των δήμων, που τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούσαν τον Υμηττό ως «απόθεμα γης» για κάθε ανεπιθύμητη χρήση, ή χρήση που δεν μπορούσαν να χωροθετήσουν εντός των ορίων τους. Ειδικά για τα κοιμητήρια υπάρχει θετική διάταξη, καθώς η οριοθέτησή τους αφορά τις πραγματικές τους εκτάσεις και αποτρέπει τις (περαιτέρω παράνομες) επεκτάσεις τους.

• Επιτρέπεται η καλλιέργεια (χωρίς δυνατότητα δόμησης) τμημάτων της α΄ ζώνης απόλυτης προστασίας (που μετονομάζονται ζώνη Α2). Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιλογή αυτή θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων αγροτικών εκτάσεων. Παράλληλα επεκτείνεται η α΄ ζώνη στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, σε αδόμητες εκτάσεις.

«Εξασφαλίζουμε περισσότερο πράσινο για τους Αθηναίους σε σχέση με το προηγούμενο Π.Δ., με τον ορισμό νέων ζωνών προστασίας για τον Υμηττό. Συγκεκριμένα, αυξάνουμε τη ζώνη υψηλής προστασίας κατά  1.240 στρέμματα, επεκτείνουμε τον  Πυρήνα των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδί – Ιλισίων κατά 445 στρέμματα, αυξάνουμε την περιοχή προστασίας του ορεινού όγκου κατά 238 στρέμματα», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.