ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές 2020: Επιδόσεις πάνω από την βάση φέτος στα Ειδικά Μαθήματα

Πανελλαδικές 2020: Επιδόσεις πάνω από την βάση φέτος στα Ειδικά Μαθήματα

Αυξημένες είναι οι επιδόσεις πάνω από την βάση φέτος σε σχέση με πέρυσι των υποψηφίων συνδυαστικά στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (το 94,68 % έγραψε πάνω στη βάση στο Ελεύθερο έναντι 95,37% πέρυσι, αλλά στο Γραμμικό πάνω από τη βάση έγραψε το 91,27% έναντι του 82,18%).

Το ίδιο συνέβη με τις επιδόσεις στα Αγγλικά (71,33% έναντι 68,57% πέρυσι), τα Γαλλικά (88,57% από 87,96%), τα Ιταλικά (81,12% έναντι 80,07%) και τα Ισπανικά (88,49% έναντι 84,03%).

Αντίθετα, ποσοστιαία λιγότεροι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν φέτος πάνω από τη βάση στα Γερμανικά (82,26% από 89,30%).

Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση χθες των βαθμολογιών των φετινών υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα, η εξέταση στα οποία είναι απαραίτητη για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Η εικόνα των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα σε σχέση με πέρυσι θα επηρεάσει την τάση των βάσεων ανά σχολή όπως προκύπτει από τις επιδόσεις στα τέσσερα βασικά μαθήματα.

Προϋπόθεση για να εισαχθεί κάποιος σε τμήμα με ειδικό μάθημα, όπως π.χ. οι ξενόγλωσσες φιλολογίες και οι αρχιτεκτονικές, είναι να έχει τουλάχιστον 10 στο ειδικό μάθημα. Βέβαια, ο αριθμός των υποψηφίων που εξετάσθηκε σε ειδικό μάθημα μειώθηκε με αποτέλεσμα σε κάποια τμήματα όσοι πέρασαν τη βάση του 10 να εισαχθούν όλοι.

Ενδεικτικά, φέτος Αγγλικά έδωσαν 13.484 υποψήφιοι από 16.892 πέρυσι, ενώ Γαλλικά 525 από 681, και Γερμανικά 575 από 748.