ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς θα γίνουν οι επαναληπτικές εξετάσεις στα ΑΕΙ

Πώς θα γίνουν οι επαναληπτικές εξετάσεις στα ΑΕΙ

Με τους ίδιους τρόπους που υιοθέτησαν για τις εξετάσεις του θερινού εξαμήνου θα οργανώσουν τα πανεπιστήμια τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Οι επιλογές είναι διά ζώσης με την τήρηση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, προφορικές εξετάσεις και εξ αποστάσεως, με ιδιαίτερη προσοχή στο αδιάβλητο της διαδικασίας. Βεβαίως, στις εξετάσεις του θερινού εξαμήνου παρατηρήθηκε ότι υποψήφιοι δεν αντέγραψαν το βιβλίο αλλά το… Ιντερνετ!

Ειδικότερα, καθώς ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουλίου η εξεταστική περίοδος του θερινού εξαμήνου, και επειδή τα ΑΕΙ πρέπει να οργανώσουν το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, χθες ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, Βασίλης Διγαλάκης, υπέγραψε απόφαση βάσει της οποίας «για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής τα ιδρύματα μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 είτε να καθορίσουν εκ νέου με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων».

Μιλώντας στην «Κ», υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν ότι στόχος είναι να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, και γι’ αυτό δίνεται η δυνατότητα στη Σύγκλητο κάθε ΑΕΙ να αποφασίσει. Ωστόσο, πανεπιστημιακοί ανέφεραν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα επαναληφθεί η απόφαση που ελήφθη για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου, καθώς δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για αλλαγές.

Εξετάσεις στο αμφιθέατρο επέλεξαν κυρίως να κάνουν οι καθηγητές σε σχολές θετικών επιστημών και των εργαστηριακών μαθημάτων, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ασκήσεις και δεν μπορεί να γίνει μόνο εξέταση των φοιτητών στη θεωρία. Αντίστροφα, οι διδάσκοντες των περισσότερο θεωρητικών μαθημάτων μοιράστηκαν ανάμεσα στις διά ζώσης και στις ηλεκτρονικές εξετάσεις.

Προβλήματα

Στις διά ζώσης εξετάσεις το μεγάλο πρόβλημα ήταν η εξεύρεση… επιτηρητών. Και αυτό, διότι για την τήρηση των αποστάσεων το σώμα των υπό εξέταση φοιτητών «έσπασε» σε περισσότερα τμήματα, για τα οποία υπήρχε ανάγκη επιτηρητών.

Από την άλλη, στις εξ αποστάσεως εξετάσεις ουκ ολίγες φορές παρατηρήθηκε να διακόπτεται η σύνδεση είτε με μεμονωμένους φοιτητές ή να «πέφτει» το σύστημα για όλους. Επίσης, κατά τη βαθμολόγηση πολλών γραπτών παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές διάβασαν την ερώτηση και για να την απαντήσουν απλώς αναζήτησαν πληροφορίες γράφοντας λέξεις-κλειδιά στις μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου. Αυτό παρατηρήθηκε σε εξετάσεις θεωρητικών σχολών.