ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αύξηση της πληρότητας στα πλοία

Αύξηση της πληρότητας στα πλοία

Με απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αυξάνεται στο 80% από το 60%, που ήταν έως σήμερα, το πρωτόκολλο των επιβατών, δηλαδή η μέγιστη δυνατή πληρότητα, στα πλοία της ακτοπλοΐας και στο 85% από το 65% στα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.

Αυτονόητα διατηρείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων και βεβαίως της χρήσης μάσκας σε όλους τους χώρους των πλοίων.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται στους επιβάτες, στους ναυτικούς πράκτορες και στα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, στον πλοιοκτήτη, στον διαχειριστή, στους πλοιάρχους και στους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Στα πλοία με καθίσματα αεροπορικού τύπου η πληρότητα ανέρχεται σε 50% για αυτούς τους χώρους ή στο 80% εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air).

Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να υπάρχουν έως 4 άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική περίπτωση 2 μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.