ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αμεση η ανάγκη της περαιτέρω μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού

Αμεση η ανάγκη της περαιτέρω μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού

Σχεδόν ομόφωνα οι Ελληνες οικονομολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση περαιτέρω μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο και φιλικό προς την ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν οι απαντήσεις τους στην τελευταία ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ.

Στην ερώτηση του Ιουλίου απάντησαν συνολικά 52 Ελληνίδες και Ελληνες οικονομολόγοι. Η συντριπτική τους πλειονότητα (88%) συμμερίζεται μερικώς (17%) ή απολύτως (71%) την ανάγκη άμεσης περαιτέρω μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ μόλις ένα μέλος του πάνελ απάντησε ότι διαφωνεί με αυτή.

Τα μέλη του πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια, τα οποία είναι πλήρως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, υπογραμμίζουν τρία βασικά σημεία:

Πρώτον, τα δημοσιονομικά δεδομένα, με την ανησυχητικά ασύμμετρη αύξηση των συνταξιούχων έναντι των εργαζομένων, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Δεύτερον, πολλοί απαντήσαντες προτείνουν την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές που θα έχει καταβάλει ο ίδιος ο συνταξιούχος κατά τον εργασιακό του βίο, και όχι από εκείνες των εργαζομένων των επόμενων γενεών όπως συμβαίνει σήμερα.

Ετσι, απαντάται σε μεγάλο βαθμό το χρηματοδοτικό ζήτημα που θέτει το δημογραφικό –μολονότι η μετάβαση θα έχει σημαντικό χρηματικό και πολιτικό κόστος– αλλά και ενισχύεται η δικαιοσύνη του συστήματος. Η πρόταση για εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού πυλώνα περιλαμβάνεται και στο περιεκτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που δημοσίευσε του ΚΕΦίΜ με τίτλο «Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία».

Τρίτον, πολλές από τις απαντήσεις αναφέρονται στα ευρύτερα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού στην εθνική οικονομία, τόσο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης όσο και ως προς τη συγκράτηση των νέων ανθρώπων στη χώρα, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα το μέλλον τους.

* Ο κ. Γιώργος Αρχόντας είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ και υπεύθυνος του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων.

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων είναι μια πρωτοβουλία του ΚΕΦίΜ που έχει στόχο την καταγραφή και ανάδειξη των απόψεων κορυφαίων Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. Στο πάνελ συμμετέχουν 75 οικονομολόγοι από 59 πανεπιστήμια και φορείς που εδράζουν σε 11 χώρες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των συμμετεχόντων, τις απαντήσεις τους στις μηνιαίες ερωτήσεις και τα επεξηγητικά τους σχόλια, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το πάνελ στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, kefim.org.