ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Κορίνθου -Τριπόλεως

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στη νέα Εθνική Οδό
Αθηνών-Τριπόλεως, από το 108ο ως το 125ο χιλιόμετρο, που είχε
διακοπεί νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή.


Πηγή: ΑΜΠΕ