ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνικό φροντιστήριο στο Ναύπλιο

Κοινωνικό Φροντιστήριο αρχίζει να λειτουργεί στον δήμο Ναυπλίου τη
νέα σχολική χρονιά, με τη συνεργασία εθελοντών καθηγητών μέσης
εκπαίδευσης, με σκοπό τη μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών που
αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, κοινωνικό – οικονομικά
προβλήματα.

Οι εγγραφές μαθητών Γυμνασίου -Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
αρχίζουν από τις 3 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν
να παραλαμβάνουν και να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα από
την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ναυπλιέων.

Παράλληλα, ο δήμος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή σε
όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τη
διδασκαλία τους στους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου,
προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλουν δυναμικά στην παροχή
ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.