ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Alpha Digital: Ποιος πληρώνει το μάρμαρο;

Οι εκκαθαριστές έχουν ήδη πιάσει δουλειά στην εταιρεία Alpha Digital Synthesis, αναζητώντας ανάμεσα στα «κομμάτια και θρύψαλλα» αυτού του τόσο φιλόδοξου για τα ελληνικά επιχειρηματικά δεδομένα εγχειρήματος και τους… «ενόχους».

Κι αυτό γιατί οι μέτοχοι τής υπό εκκαθάριση εταιρείας που δεν είχαν ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση και δεν είχαν λόγο στις διαχειριστικές και άλλες επιλογές της απαιτούν να μάθουν (έστω και εκ των υστέρων) πού πήγαν τα χρήματα της αρχικής επένδυσής τους (η συνεισφορά σε κεφάλαια από την πλευρά τόσο του επιχειρηματία κ. Δημ. Κοντομηνά όσο και του «Ιδρύματος Ωνάση» υπολογίζεται κοντά στα 50 δισ. δρχ.) αλλά και γιατί δεν επαληθεύθηκαν ούτε κατ’ ελάχιστον οι εκτιμήσεις της διοίκησης Τσοτσορού ως προς τη διείσδυση του ακριβοπληρωμένου ποδοσφαιρικού προϊόντος για τη δημιουργία συνδρομητικής βάσης (τα σχέδια της διοίκησης προέβλεπαν 150.000 συνδρομητές μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας και τελικά αποδείχθηκε ότι οι συνδρομητές μόλις και μετά βίας έφθασαν τις 40.000).

Το φιλόδοξο κατά τα άλλα εγχείρημα αναμένεται να στοιχίσει συνολικά στους μετόχους (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο λαλίστατος περί τα τηλεοπτικά και ποδοσφαιρικά πράγματα κ. καθηγητής) περί τα 65-70 δισ. δρχ., δίχως σε αυτήν τη φάση να μπορεί να υπολογισθεί επακριβώς το κόστος, που θα κληθεί να σηκώσει η συγγενής εταιρεία που είναι ιδιοκτήτης της τηλεόρασης του Alpha από την κατάρρευση της ψηφιακής πλατφόρμας (τόσο η ψηφιακή πλατφόρμα, που έκλεισε όσο και ο Αlpha Τηλεόραση είχαν τους ίδιους μετόχους και την ίδια κατανομή ποσοστών – εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας του κ. Δημ. Κοντομηνά, του επιχειρηματικού σκέλους του «Ιδρύματος Ωνάση» και του κ. Στ. Τσοτσορού).

Ζημίες 8,12 δισ. δρχ.

Ο ισολογισμός της 31/12/2001 της εταιρείας «Alpha Digital Synthesis» παρέχει (μόνον στο βαθμό που θα διαβασθούν προσεκτικά οι παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών) μία πρώτη αλλά καλή δόση των πεπραγμένων της: Οι ζημιές φθάνουν τα 8,12 δισ. δρχ. και οι συνολικές υποχρεώσεις της τα 29,45 δισ. δρχ. Οι ζημιές που θα εμφάνιζε ο ισολογισμός θα ήταν απείρως μεγαλύτερες εάν γινόταν διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα των δαπανών για την αρχική επένδυση. Η διοίκηση της εταιρείας ενέγραψε ως έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης ένα ποσό 15,4 δισ. δρχ. το οποίο επιλέχθηκε να αποσβεσθεί τμηματικά μέσα στη διάρκεια μιας πενταετίας.

Την ίδια περίοδο η τηλεόραση του Alpha εμφανίζεται να έχει κέρδη 2,38 δισ. δρχ., κέρδη που μάλλον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα εάν συνεκτιμηθούν και οι παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών για φορολογικούς χειρισμούς αλλά και τη μη καταβολή υποχρεώσεων σε σχέση με τη χρήση συχνοτήτων.

Αλλά, το ποιο ουσιαστικό στοιχείο που προκύπτει από τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών είναι η διασύνδεση που υπήρχε μεταξύ της τηλεόρασης του Alpha και της ψηφιακής πλατφόρμας για τη χρήση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων και η οποία φαίνεται να αποδίδει ως μικτά κέρδη στην τηλεόραση του Alpha μόνον για το 2001 το ποσό των 2,1 δισ. δρχ.

Πέραν όλων αυτών το σίγουρο είναι ότι τα αποτελέσματα της φετινής χρήσης του Alpha Τηλεόραση θα σηκώσουν και το κόστος της κατάρρευσης της ψηφιακής πλατφόρμας με την έννοια ότι ένα σημαντικό μέρος των εσόδων που θα εμφανίζει στον ισολογισμό του για το 2002 δεν θα μπουν ποτέ στα ταμεία του. Πρόκειται για έσοδα από τιμολογημένες υπηρεσίες που παρείχε η τηλεόραση του Alpha στην ψηφιακή πλατφόρμα που φθάνουν τα αρκετά δισ. δρχ. και τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν πολύ εύκολα στις σημερινές συνθήκες της τηλεοπτικής αγοράς.