ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκρηκτικά και τοξικά στις αποθήκες του ΟΛΠ

Επικίνδυνα υλικά, τοξικές ουσίες, εκρηκτικά και πυρηνικά αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ στον Κερατόπυργο Πειραιώς, καθώς και στην περιοχή Αμπελακίων Σαλαμίνας. Ειδικά στον Κερατόπυργο αποθηκεύονται εκρηκτικά και τοξικές ουσίες σε χώρο ο οποίος απέχει μόλις 90 μέτρα από σχολείο και 270 μέτρα από οικοδομικό τετράγωνο. Με κατεπείγον έγγραφο που απέστειλε η επίτροπος για το περιβάλλον Catherine Day προς τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, πρέσβη κ. A. Αγαθοκλή, επισημαίνονται τα ανωτέρω περί πυρηνικών αποβλήτων και τοξικών ουσίων, ενώ ζητούνται εξηγήσεις για το αν ο ΟΛΠ έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων καθώς και για την προέλευση των ουσιών και τον τρόπο διακίνησής τους στους αποθηκευτικούς χώρους.

Βέβαια, ο αρμόδιος πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Σ. Θεοφάνης διαβεβαίωνε προχθές (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας) ότι στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ δεν αποθηκεύονται επικίνδυνες ουσίες και ότι στην 14μηνη θητεία του στον Οργανισμό φρόντισε να κλείσει τους αποθηκευτικούς χώρους στα Αμπελάκια και στον Κερατόπυργο. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι οι επικίνδυνες ουσίες που υπήρχαν στις παραπάνω περιοχές απεστάλησαν στη Γερμανία προκειμένου να καταστραφούν, δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες μονάδες που αναλαμβάνουν την καταστροφή τοξικών ουσιών.

Ωστόσο, χθες εξεδόθη από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι «με απόφαση του προέδρου του ΟΛΠ κ. Σωτήρη Θεοφάνη και έγκριση του ΥΕκ. Γ. Ανωμερίτη, διακόπτεται η λειτουργία της διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ». Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα οι αποθηκευτικοί χώροι του ΟΛΠ ελάμβαναν επικίνδυνα φορτία. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος του ΟΛΠ ουδεμία γνώση είχε για την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΕαν και είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να απαντήσει σχετικά με τους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ. Σημειώνεται ότι ο Ελληνας πρέσβης παρέλαβε τα σχετικά έγγραφα από την αρμόδια επίτροπο στις 7 Μαΐου 2003, τα οποία και διαβίβασε στο υπουργείο Εξωτερικών. H σημαντικότητα του θέματος ανάγκασε τους αρμόδιους του υπουργείου Εξωτερικών να ζητήσουν εξηγήσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και από τον ΟΛΠ.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να ενημερωθεί αν οι ελληνικές αρχές χαρακτήρισαν τις εγκαταστάσεις στον Κερατόπυργο και στα Αμπελάκια ως μονάδες όπου οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος μπορεί να αυξάνονται λόγω της θέσης και της εγγύτητας των εγκαταστάσεων αυτών με άλλες παρόμοιες μονάδες. Επίσης, αν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι ο ΟΛΠ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες της E.E. και αν παρείχαν άδεια λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων επικίνδυνων ουσιών στον Κερατόπυργο και στα Αμπελάκια. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί εξηγήσεις για τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων και συγκεκριμένα εάν διατίθενται από τον ΟΛΠ, ή τον προορισμό τους.