ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μειώνονται οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο εργασίας για την απασχόληση στον γεωργικό τομέα, θέμα που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της ιταλικής προεδρίας. Οι διαφορές τόσο στη γεωγραφία όσο και στον πληθυσμό της υπαίθρου μεταξύ των κρατών μελών είναι μεγάλες, ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο μέρος της γεωργικής παραγωγής παράγεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων γεωργικών επιχειρήσεων, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων στη γεωργία συνεχώς μειώνεται.

Κατά την τετραετία 1997-2000, μειώθηκε κατά 9% το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία. Κατά το έτος 2000, ο αριθμός των απασχολούμενων στη γεωργία ήταν 13,7 εκατομμύρια, νούμερο που θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της διεύρυνσης της Ε.Ε. Από αυτά, τα 6,8 εκατομμύρια, είχαν τη γεωργία ως κύρια απασχόληση, ποσοστό 4,3% του συνόλου των απασχολούμενων στην Ε.Ε. Ωστόσο μεγάλες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. σε σχέση με το ποσοστό των απασχολούμενων στη γεωργία. Στη Μεγάλη Βρετανία το ποσοστό των αγροτών είναι 1,5% και στο Βέλγιο 1,9% ενώ στην Ελλάδα 17% και στην Πορτογαλία 12,5%. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ο ένας στους δύο αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. έχει ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών, ενώ οι νέοι αγρότες αποτελούν μόνο το 8% του συνόλου.

Μεγάλες διαφορές υπάρχουν, επίσης, στο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς στην Ελλάδα ο μέσος όρος των κτημάτων που καλλιεργούνται ανά αγρότη είναι 43 στρέμματα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τη Μεγάλη Βρετανία είναι 593 στρέμματα. Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά σε σχέση με τη στήριξη που παρέχει η ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και τις ενιαίες πολιτικές που ακολουθούνται.

Η απασχόληση στον γεωργικό τομέα, θέμα που έως τώρα ελάχιστα είχε απασχολήσει την Ε.Ε., θα συζητηθεί εφόσον έγινε δεκτό σχετικό έγγραφο που είχε καταρτίσει η ελληνική προεδρία.