ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προοπτικές στον λαβύρινθο 475 σχολών

Μπροστά σε ένα λαβύρινθο 475 σχολών AEI και TEI βρίσκονται 102.500 απόφοιτοι Ενιαίων Λυκείων, που από τη Δευτέρα οφείλουν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο κατατάσσοντας τις σχολές με βάση τις επιθυμίες τους, τις κλίσεις τους αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που θα τους εξασφαλίσει η κάθε μία. Πρόκειται για μία αληθινή άσκηση επίλυσης γρίφου. Πόσο μάλλον που το ίδιο το σχολείο δεν φροντίζει να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους υποψηφίους για τις σχολές AEI και TEI, που καλούνται να επιλέξουν.

Είναι κραυγαλέα η απουσία επαγγελματικού προσανατολισμού στο ελληνικό σχολείο. Το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού διδάσκεται υποτυπωδώς και σίγουρα όχι στην τελευταία τάξη του λυκείου. Οι υποψήφιοι είναι αβοήθητοι, αφού κανείς αρμόδιος δεν έχει φροντίσει να τους ενημερώσει για το ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές του κάθε τμήματος. Ιδίως όταν υπάρχουν τμήματα με λίγα χρόνια ζωής, που οδηγούν σε νέους κλάδους της οικονομίας και ακόμη τμήματα με παρεμφερή αντικείμενα, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο τίτλος τους.

Σήμερα, η «K» παρουσιάζει τις βασικές επαγγελματικές προοπτικές ανά κλάδο σχολών και των πέντε επιστημονικών πεδίων. Πρόκειται για μία αποτύπωση των θέσεων εργασίας, που μπορούν να διεκδικήσουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων. Βέβαια, μαθητές και γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι εύκολη η όποια πρόβλεψη της πορείας της αγοράς εργασίας όταν πλέον -μετά από 4 – 5 χρόνια (και εάν πρόκειται για αγόρια τουλάχιστον 6 χρόνια)- αναζητήσουν μια θέση.

Από την άλλη, σήμερα και με μεγαλύτερη ένταση στο άμεσο μέλλον, οι μεταπτυχιακές σπουδές θα αποτελούν το «κλειδί» της επαγγελματικής επιτυχίας. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι φοιτητές θα λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις της επιστήμης τους στα πρώτα χρόνια φοίτησης και κατόπιν θα προσανατολίζονται σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους. O μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί το μαγικό ραβδί, που ανοίγει ακόμη και κλειστές πόρτες.