ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία Σύνδεσης για σπουδαστές TEE

Τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες θα μπορούν να… ατενίσουν με πιο καθαρό βλέμμα οι απόφοιτοι των TEE μέσα από την οργανωμένη πληροφόρηση, που υπόσχονται να τους παρέχουν τα 65 Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που αναμένεται να δημιουργηθούν τη νέα σχολική χρονιά στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Στα Γραφεία Σύνδεσης, που θα λειτουργούν στον χώρο των σχολικών μονάδων των TEE, μαθητές και γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις ειδικότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται για κάθε μία από αυτές, έτσι ώστε το πτυχίο τους να αποκτήσει και πρακτικό αντίκρισμα.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόβλεψη των αναγκών που γεννιούνται για τα νέα επαγγέλματα και τις θέσεις εργασίας, τα γραφεία θα συνεργάζονται με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους τοπικούς φορείς, ώστε να αφουγκράζονται τα μηνύματα της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, θα υποστηρίζουν ενεργά τον θεσμό της πρακτικής άσκησης των μαθητών σε χώρους εργασίας και θα διοργανώνουν επισκέψεις σε επαγγελματικούς και εργαστηριακούς χώρους για την εξοικείωση των μαθητών με τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Στο έργο των Γραφείων Σύνδεσης περιλαμβάνεται και η συλλογή στοιχείων για την εξέλιξη των αποφοίτων των TEE, καθώς επίσης η διεξαγωγή ερευνών για την αγορά εργασίας στον τομέα της ευθύνης τους, έτσι ώστε να καταθέτουν σε ετήσια βάση προτάσεις για τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, τα Γραφεία Σύνδεσης προβλέπεται να συνεχίσουν τις «Ημέρες Σταδιοδρομίας TEE στην Ελλάδα».