ΚΟΙΝΩΝΙΑ

750 εκατ. ευρώ επιπλέον ζητούν οι δήμαρχοι

Χρήματα αλλά και έλεγχο για τον τρόπο διαχείρισής τους πρόκειται να ζητήσει από τον πρωθυπουργό η Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), σε συνάντηση που θα έχουν την ερχόμενη Τετάρτη. Χθες, η διοίκηση της ΚΕΔΚΕ σε συνεδρίασή της συζήτησε την ατζέντα των θεμάτων που θα θέσουν στον πρωθυπουργό και συμφώνησαν στην «πρώτη γραμμή» του καταλόγου να είναι το οικονομικό. «Δεν ζητάμε επιπλέον κονδύλια», διευκρίνιζαν χθες οι δήμαρχοι, «αλλά ζητάμε από τον πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να μας αποδοθούν όσα οι νόμοι που έχουν ψηφίσει, προβλέπουν».

Μεταφράζοντας σε αριθμούς το σχετικό αίτημα, η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων ζητεί να εισρεύσουν στα ταμεία των δήμων, για το 2003, 750 εκατ. ευρώ επιπλέον από αυτά που έχουν προβλεφθεί.

Ενισχυτικά στην πρότασή τους αυτή, οι δήμαρχοι προτείνουν τη θέσπιση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, η οποία θα ελέγχει τον τρόπο που διαχειρίζονται οι δήμοι τους πόρους τους.

Η αρχή αυτή, επισημαίνουν, να αντικαταστήσει τους επτά ελεγκτικούς μηχανισμούς που ήδη λειτουργούν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το δεύτερο θέμα που αναμένεται να τεθεί από την ΚΕΔΚΕ, είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, επισημαίνοντας με τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την άσκηση οποιασδήποτε νέας αρμοδιότητας, εάν με σαφήνεια δεν έχουν διασφαλιστεί και οι αναγκαίοι πόροι. Αμεσα, ξεχώρισαν τρεις αρμοδιότητες, για τις οποίες θα ζητήσουν την πρωθυπουργική δέσμευση ως προς την οικονομική τους κάλυψη, προκειμένου να ασκηθούν απρόσκοπτα. Πρόκειται για τη συγκρότηση της δημοτικής αστυνομίας, τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Πάντως, την επόμενη εβδομάδα, μία μέρα μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα όργανα των αιρετών, συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο με θέματα Αυτοδιοίκησης.