ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγματα στην E.E. και από άλλες σχολές

Τη σημασία της συμφωνίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με την ιστορική Γαλλική Εθνική Σχολή Γεφυρών και Οδοστρωμάτων για απονομή κοινού πτυχίου χαιρετίζει η πανεπιστημιακή κοινότητα. H σύμπραξη των δύο AEI χαρακτηρίζεται το πρώτο βήμα για «μεγαλύτερο άνοιγμα της εκπαίδευσής μας προς την Ευρώπη». Και αυτό διότι παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης των σχολών και διεύρυνσης της σχέσης τους με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ισχυρών οικονομιών του πλανήτη, τονίζουν στην «K» πρυτάνεις. Παράλληλα, η επιτυχία της συνεργασίας θα αποτελέσει τον «πιλότο» για την ανάπτυξη και άλλων συμπράξεων, πολλές εκ των οποίων ε δρομολογούνται ήδη, όπως συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς η Σύγκλητος του Ιδρύματος ενέκρινε ένα πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα με το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.