ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφαση ΣτΕ για Ανατολικό Ελληνικό

Οι πιθανότητες να επανακτήσουν την έκταση του παλαιού Ανατολικού αεροδρομίου του Ελληνικού εξανεμίστηκαν για τους παλαιούς ιδιοκτήτες του μετά την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. O Σύλλογος Ιδιοκτητών Απαλλοτριωθέντων Κτημάτων Αεροδρομίου Ελληνικού, τα ακίνητα των μελών του οποίου είχαν απαλλοτριωθεί το 1962 για την κατασκευή του αεροδρομίου, ζητούσε από το ΣτΕ να κρίνει ως αντισυνταγματική και παράνομη την απόφαση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με την οποία παραχωρήθηκε τμήμα του Ελληνικού στην εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

Στην προσφυγή τους αναφέρουν ότι θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη ή δυσχερώς επανορθώσιμη από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και υποστηρίζουν ότι πλέον αίρεται ο σκοπός, για τον οποίο είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση των ακινήτων τους και ότι εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα κυριότητας στην επίμαχη έκταση. Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση με το σκεπτικό ότι δεν προκαλείται κάποια βλάβη στα μέλη του σωματείου από την εκτέλεση της απόφασης.