ΚΟΙΝΩΝΙΑ

H ανεπάρκεια των διαβατηρίων

Ζήτημα έχει δημιουργηθεί με την «υποδοχή» των ελληνικών διαβατηρίων στις ΗΠΑ, καθώς, οι Ελληνες πολίτες που ταξιδεύουν στη χώρα είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν τις λεγόμενες βιομετρικές διαδικασίες (κατ’ ουσίαν τον έλεγχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων) από τις οποίες έχουν ήδη απαλλαγεί οι πολίτες των άλλων 14 κρατών-μελών της «παλιάς E.E.», όχι όμως σαν ένα ενιαίο σύνολο από το οποίο η Ελλάδα υφίσταται μια δυσμενή εξαίρεση, αλλά μία προς μία, βάση συμφωνιών που έχουν μεμονωμένα υπογράψει με τις ΗΠΑ και οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ο εξοπλισμός

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πρόβλημα της ασφάλειας των ελληνικών διαβατηρίων, έχει δύο βασικές διαστάσεις: Αφενός, δεν εκδίδονται από μία κεντρική αρχή, ικανή να ελέγχει ό,τι είναι απαραίτητο για την απόλυτη αξιοπιστία τους με τις απαιτούμενες από τις ΗΠΑ προδιαγραφές, αλλά εκδίδονται από πολλές υπηρεσίες, που δεν διαθέτουν τέτοιες εγγυήσεις. Οι ελληνικές νομαρχίες που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα, δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ώστε να εκδίδουν διαβατήρια που δεν αντιγράφονται, ούτε τις απαραίτητες δυνατότητες συλλογής και ελέγχου πληροφοριών ή φύλαξης των σχετικών εγγράφων πριν εκδώσουν ένα διαβατήριο όπως σε άλλες χώρες το κάνουν η αστυνομία ή τα υπουργεία Εσωτερικών. Και, αφετέρου, πολλά ελληνικά διαβατήρια στο παρελθόν έχουν κλαπεί, πριν συμπληρωθούν, από τα «ντουλάπια» νομαρχιών, γεγονός που πολλαπλασιάζει τα προβλήματα αξιοπιστίας τους.

Το αποτέλεσμα αυτών των δύο «ιδιαιτεροτήτων» είναι ότι τα ελληνικά διαβατήρια απορρίπτονται από τα αμερικανικά μηχανήματα σε ποσοστό μεγαλύτερο από τη σχετική οροφή που έχει ορίσει το Αμερικανικό Κογκρέσο και το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 2,5%. Επιπλέον, αυτές οι ιδιαιτερότητες αλλά και το υψηλό ποσοστό απόρριψης είναι η αιτία της διατήρησης της βίζας, που, αλλιώς, θα είχε ήδη καταργηθεί και για τα ελληνικά διαβατήρια.

Συμφωνία

Η Ελλάδα έχει προ καιρού καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με όλα τα παραπάνω. Ομως, για λόγους που κατά μείζονα λόγο σχετίζονται με εσωτερικές ελληνικές διοικητικές-γραφειοκρατικές αδυναμίες, δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή η έκδοση ελληνικών διαβατηρίων συμβατών με τις πιο πάνω προδιαγραφές.

Χωρίς ταλαιπωρία

Πάντως, αν εξαιρέσει κανείς την αίσθηση ότι οι Ελληνες δεν αντιμετωπίζονται στις ΗΠΑ με τον «προνομιακό» τρόπο που εφαρμόζεται για τους λοιπούς Ευρωπαίους και, συνολικά, τους πολίτες 28 κρατών στον κόσμο που δεν χρειάζονται ούτε βίζα ούτε τέτοιους ελέγχους, το πρακτικό αποτέλεσμα δεν είναι τόσο ενοχλητικό όσο αυτό που περιγράφεται, καθώς, η σχετική διαδικασία είναι απλή και διαρκεί λίγο χωρίς να προσθέτει ιδιαίτερη ταλαιπωρία…